Følg

Ny samtale

Man kan også lage en ny samtale ved å bruke eksisterende maler man lager i Innstillinger.

 

1. Gå til modulen Medarbeidersamtaler i hovedmenyen.

 

2. Man oppretter samtalen i seksjonen Ny samtale.

ny_samtale.png

 

3. Det finnes noe felter man må fylle ut. Først skriver man inn hvilken Ansatt det gjelder.

 

4. Mal for samtale velger man i nedtrekksmenyen. Dersom man kun har en aktiv mal og huker av for Bruk gjeldende mal så forsvinner dette valget.

mal_for_samtale.png

 

5. Om leder ikke ønsker å sende invitasjon til den ansatte ved opprettelse av samtalen, skal det fjernes haka fra feltet Send invitasjon.

send_invitasjon.png 

6. Trykk knappen Planlegg samtale eller Forhåndsvis mal.

planlegg_samtale.png

7. Om man trykker på Planlegg samtale, åpnes det et pop-up vindu hvor man sender en innkalling til den ansatte som skal forberede seg til samtale med leder. I ansattregister-dokumentasjon kan man lese mer om innkalling til samtale.

8. Hvis det ligger en tidligere samtale mellom samme ansatt og leder, er det opplyst dato når den siste samtalen ble utført.

forrige_samtale.png

9.  Til høyre side kan man velge om den siste samtalen skal vises eller skjules. Om man velger å vise den forrige samtalen, blir innhold fra den tidligere samtalen vist under hvert felt.

skjul_og_vis_forrige_samtale.png

 

10. Selve innholdet i samtalen varierer etter hvordan malen er utformet. Først skriver man Oppfølging av forrige medarbeidersamtale.

 

11. Neste felt er Arbeidsoppgaver med noen spørsmål ansatt må svare på.

 

12. Neste avdeling er Arbeidsmiljø der ansatte beskriver hvordan de trives på arbeidsplassen.

 

13. Under Videre utvikling/opplæring brukes det spørsmålene for ansatte som ønsker å dybde deres kunnskaper.

 

14. Feltet Annet brukes for ansatte som har noe annet å legge til ved siden av stilte spørsmål.

 

15. Om man ønsker å legge ved aktivitet og knytte aktiviteten til et spørsmål i skjemaet, kan man trykke på + knappen som ligger under hvert felt. Les mer om registrering av aktivitet her.

legg_til_aktivitet.png

 

 

16. Man kan også Laste opp fil dersom relevant og aktivert på malen.

17. Om man ønsker å benytte vekting og skåring på utvalgte spørsmål, kan man velge verdien til høyre av selve spørsmålet. Det er administrator som bestemmer om vekting og skåring skal benyttes ved opprettelse av malen i modulen Innstillinger.

score.png

vekt.png

 

18. Det siste er Dato for gjennomføring.

 

19. Trykk Lagre for å fullføre prosessen eller Tilbake for å avbryte. Etter lagring kan man trykke knappen Tilbake til å gå på nytt til hovedsiden.

20. For å sende samtalen til godkjenning, trykk Send til ansatt for godkjenning. Tykker man på denne knappen, vil alle eventuelle endringer man har gjort i skjemaet lagret og sendt til ansatt for godkjenning. Les mer om godkjenning av samtale i egen artikkel om dette

send_til_godkjenning.png

OBS! Forutsetning for at man man får opp denne knappen er at den ansatte som skal godkjenne samtalen har en mobilrolle og tilgang til medarbeidersamtaler-menyen i mobilløsningen.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.
Levert av Zendesk