Følg

Hjemsiden til modulen Oppfølging

Hjemsiden i modulen Oppfølging består av 5 deler. 

1. Øverst på siden finner man en statuslinje. Her ser man Hvem som er pålogget, Tid før man blir auto-utlogget, Innboks, ansattes Bursdager som kommer i løpet av neste få dager, Min konto, for administrering av passord og liknende, og Utlogging.

2. Rett under denne linjen, finner du en meny for registrering. Her registrerer du Fravær, leders Kalenderkommentarer, Timer og så videre. Menyen du ser avhenger av hvilke moduler som er aktivert. Denne delen vil forandre seg etter hvilken modul man klikker på.

 

3. Videre er det en hovedmeny som viser menyikoner for de forskjellige Modulene i HR-systemet eller Hovedmenyen. Jo flere moduler det abonneres på, jo flere knapper blir tilgjengelig. Innstillinger er kun tilgjengelig for Administratorer (rollen admin i systemet). Holder du musepekeren over modulene, faller det ned en undermeny for de enkelte modulene. Her ser du eksempel på en meny med moduler for de som abonnerer på alle modulene.

 

4. Deretter kommer det felter for å søke i systemet. Her kan det komme flere søkefelter avhengig av hvilken modul man er på. I dette tilfellet kan du søke etter Ansatt eller Avdeling.

a) Søket er svært kraftig og man får opp en liste med en rekke hurtiglinker for å kunne trykke raskt til en oppgaven man ønsker å utføre. Disse varierer etter hvilke moduler man har. For å få opp ansattliste, begynn gjerne med å skrive inn ansattnavn eller ansattnummer i feltet Søk ansatt.

s_kefeltet.png 

b) Søk på avdeling kan raskt liste opp ansatte. For å få opp avdelinger, begynn å skrive i feltet Avdeling.

 5. Selve innholdet på siden består av flere seksjoner som reflekterer den funksjonaliteten som er aktivert. Følgende seksjoner kan være tilgjengelige:

KORTTIDSOPPFØLGING

Her listes det Dagens oppfølginger, Neste oppfølginger og Mangler videre oppfølging. Her kan man trykke på en ansatt for å komme til korttidsoppfølgingen på vedkommende. Eller avslutte oppfølgingen ved på knappen Bekreft. Man kan også trykke på + for å legge til en samtale dersom for eksempel en egenmelding blir utvidet med flere dager. Brukes blant annet til forebygging og rutine for innhenting av egenmelding og er kun tilgjengelig om man har abonnert på denne funksjonaliteten.

 

FRAVÆRSOPPFØLGING

Her listes oppfølginger av sykmeldte og en status for dagen. Dagens oppfølginger og Neste oppfølginger lister oppfølginger man jobber med for tiden.  Ikke fulgt opp lister oppfølginger med oversteget frist som man ikke har startet på. Fulgt opp lister hvem man har fulgt opp mens Mangler videre oppfølging lister tilfeller der man har satt opp en samtale men oversteget fristen.

I dag lister opp en status om hvor mange som er borte, hvem som er fraværende, og hvem som har bursdager eller jubileum i dag. Til slutt lister Avsluttede oppfølginger et historisk arkiv over hva man har fulgt opp.

01.png

NYREKRUTTERINGER

Her listes nye ansatte opp og oppgaver som skal utføres med disse. Man får en rask status for hvordan de er fulgt opp i forhold til Basis oppstartspunkter og om Oppfølgingssamtaler er gjennomført. Dette avsnittet er kun tilgjengelig for de som abonnerer på denne funksjonen. Dette avsnittet inneholder Nye faste ansatte, Nye vikarer og Ikke fulgt opp.

02.png

FRAVÆRSPERIODER

Her listes fraværsperioder for ansatte man har tilgang til. Fraværsperiodene er delt opp i Egenmeldinger med antall dager og perioder, Korttidsfravær, Langtidsfravær og Feriedager med oversikt over forbruk. Man kan trykke på kolonner for sortering etter navn, ansattnummer osv.

 

ANSATTE SOM ER I FERD MED Å SLUTTE

Her listes det ansatte med sluttdato. Her får man en rask oversikt over Oppfølging av basis sluttpunkter og om man har gjennomført Sluttsamtalen. Ansatte her forsvinner fra listen når oppfølginger er gjennomført eller det har gått en viss tid. Dette avsnittet er kun tilgjengelig for de som har abonnert på funksjonen.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.