Følg

Informasjon på siden Ansattstatus

I denne underfanen finner man alle relevante detaljer på den valgte ansatte.

Informasjon du finner her inkluderer:

  • Personlig informasjon
  • Nærmeste pårørende
  • Barn
  • Status saksgang
  • Fraværstatus
  • Feriestatus
  • Siste oppfølging
  • Siste kommentarer 

Personlig informasjon

Her finner du et kort sammendrag over personlige detaljer om den ansatte. Det er ikke så detaljert som i underfanen Profil, men inneholder informasjon som for eksempel Ansattnummer, Navn, Avdeling.

 

Nærmeste pårørende

Her finner du informasjon om pårørende, hvis registrert. Du finner detaljer som Slektskap, Fornavn, Etternavn, Adresse, og så videre.

 

Barn

Het finner du informasjon om den ansattes barn, hvis registrert.

 

Status saksgang

Her finner du informasjon om ansattes fridager. Det inneholder detaljer som Maksdato, Administrative tiltak, Tilgjengelige dager for sykt barn eller Kronisk sykt barn, Fritak for arbeidsgiverperioden, og så videre.

 

Fraværstatus

Her ligger det oversikt over forskjellige typer fravær som Egenmelding, Syke barn og Barnepasser.

 

Feriestatus

Under Feriestatus finner du informasjon som gjelder ferie i form av Overførte feriedager, Benyttede feriedager og Tilgjengelige feriedager.

 

Siste oppfølging

Dersom det finnes oppfølginger, blir dette listet opp her.

 

Siste kommentarer

Hvis du la inn kommentarer blir de listet opp her.

 

Du får opp grafen over Fraværsdager i forhold til resten av avdelingen.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.