Følg

Rapport som viser detaljert informasjon om hvert fravær

Denne rapporten viser en linje for hvert registrerte fravær, det vil si at er det registrert en egenmelding som har en lengde på 3 dager, vil hver av disse dagene vises i hver sin rad. 

Du kan velge å inkludere informasjon om ha fraværet utgjør i kostnader og å vise hvorvidt fraværet( kun eget sykefravær) er av typen kort eller langt (innstillingen Divider på kort/lang tids fravær må da være haket av på fraværskoden). Du kan velge at rapporten skal liste opp alle ansatte etter hverandre i en liste eller gruppere informasjonen per ansatt.

 1. Hold musepekeren over menyikonet Oppfølging i hovedmenyen og klikk på Rapporter i menyen som vises.
 2. Siden for rapporter åpner seg. Denne inneholder en rekke faner.
 3. Klikk på fanen Fraværsrapporter og underfanen Fravær - Detaljert.
 4. Her velger du hvilken informasjon rapporten skal vise.
  • Type rapport - du kan velge om rapporten skal vise detaljer på avdelingsnivå eller for én ansatt. Velger du Avdeling vil feltene Avdeling og Ansattgruppe vises. Velger du Pr. ansatt vises feltet Ansatt
  • Avdeling - feltet vises når Avdeling ble valgt i Type rapport. Begynne å skrive inn navnet. En liste over mulige ansatte vises, klikk på avdelingen i listen for å velge den. Du kan også velge å klikke på struktur-ikonet. Et vindu åpner seg, velg avdeling i listen som vises og klikk Ok
  • Ansattgruppe - feltet vises når Avdeling ble valgt i Type rapport. Begynne å skrive inn navnet. En liste over mulige ansattgrupper vises, klikk på gruppen i listen for å velge den. Du kan også velge å klikke på struktur-ikonet. Et vindu åpner seg, velg ansattgruppen i listen som vises og klikk Ok
  • Ansatt - feltet vises når Ansatt ble valgt i Type rapport. Begynne å skrive inn navnet. En liste over mulige ansatte vises, klikk på ansattnavnet i listen for å velge den ansatte
  • Dato fra - Dato til - du velger hvilken periode du ønsker å få informasjon om
  • Ansattform - alle ansattformer er automatisk valgt. Klikke på ansattform du ikke vil inkludere, dette fjerner haken. For å inkludere en du fjernet haken på, bare klikker du på den igjen
  • Fraværstyper - alle fraværstyper er automatisk valgt. Klikke på typer du ikke vil inkludere, dette fjerner haken. For å inkludere en du fjernet haken på, bare klikker du på den igjen
  • Inkluder kostnadsberegning - hake av denne hvis du ønsker å se hva kostnaden for fraværet beløper seg til. For å kunne beregne kostnaden må det være definert et kostnadsbeløp som benyttes for firmaet under ett på alt fravær. Hvis det er ønskelig å benytte en annen sats for noen ansatte, kan du definere sats på den ansatte i seksjonen Annen informasjon og feltet Timesats i hver av de ansatte sin profil (feltet må være aktivert i Feltadministrasjon)
  • Vis fraværstype - hake av for å inkludere informasjon om fraværets lengde, det vil si kort eller langt
  • Rapporttype - for hver ansatt ser du dato for fravær og antall timer fraværet utgjorde
   • Detaljert visning - velg dette alternativet for å vise informasjon gruppert på hver ansatt 
   • Liste-visning - velg dette alternativet for å vise ansatte i en liste
 5. Klikk på knappen Generer excel-rapport for å generere rapporten.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.