Følg

Justering av antall tilgjengelige feriedager

I fanen Ferie finner du informasjon om den ansattes ferie per år. Du ser hvor mange dager ferie den ansatte i utgangspunktet har. Dette er som standard 25 dager, altså 5 uker. Videre ser du hvor mange dager som ble overført fra foregående år, hvor mange dager ferien har blitt justert med (lagt til eller trukket fra feriedager) og hva de faktiske tilgjengelige feriedagene er. Du ser også hvor mange dager ferie den ansatte har hatt eller planlagt.

Når justerer en feriedager? Dette kan være på grunn av at den ansatte har redusert stillingsprosent (redusere antall feriedager), at den ansatte er over 60 (øke antall feriedager), interne avtaler og så videre. For disse justeringstypene/kategoriene er antall dager som skal legges til, eller trekkes fra spesifisert på typen. Hvilke justeringstyper/kategorier dere har, avhenger av hvilke dere har definert.

 1. Søk opp den ansatte i søkefeltet og klikk på lenken Ansatt. Fanen Personlig åpner seg.
 2. Klikk på underfanen Ferie. Du ser en oversikt over faktisk antall feriedager den ansatte har og hvor mange dager som eventuelt er tatt ut og planlagt tatt ut i inneværende år. Du ser informasjon om eventuelle endringer på antall feriedager og hva grunnen til endringen(e).

  Du kan se informasjon om tidligere år ved å velge år i listefeltet Ferieåret og klikke på Vis.

  • Tilgjengelige - dette viser antall feriedager den ansatte i utgangspunktet har
  • +60 år - dette viser hvor mange ekstra feriedager den ansatte har etter passerte 60
  • Overført - dette viser hvor mange dager ferie som ble overført fra året før. Viser minustegn foran hvis den ansatte hadde mer ferie enn det som var totalt tilgjengelig i fjoråret
  • Modifisering - viser antall feriedager som manuelt er lagt til eller trukket fra basert på for eksempel avtale, stillingsprosent og så videre. Du legger til - eller trekker fra dager i seksjonen Modifisering.
  • Totalt tilgjengelig - her ser du antall feriedager den ansatte faktisk har tilgjengelig for inneværende år. I utgangspunktet vil dette være lik verdien i feltet Tilgjengelige. Dette antallet endres basert på antallene i feltene Overført og Modifisert
  • Brukte/Planlagte - dette viser antall feriedager den ansatte har registrert, både avviklet - planlagt ferie
 3. Du endrer på antall feriedager i seksjonen Modifisering. Feriedager vil legges til, eller fjernes, basert på kategorien du velger.
  • Kategori - klikk på listefeltet og klikk på ønsket kategori
  • Antall - her ser du antall dager feriedagene skal justeres med når denne kategorien velges. Du kan manuelt legge inn et annet antall
  • Kommentar - her kan du legge inn en beskrivelse på hvorfor feriedagene ble justert. I dette eksempelet har den ansatte har 80% stilling og fri hver fredag. Jeg har en kategori kalt Stillingsprosent 80%. Denne vil trekke 5 dager fra Totalt tilgjengelige feriedager.
   IMG_Ansatt_Pers_Ferie.PNG
 4. Klikk på knappen Legg til. Endringen legges i liste under seksjonen. Du kan slette endringen fra listen, men dette vil ikke reversere endringen.

  I seksjonen Ferie ser du nå at verdien i feltet Modifisering viser -5, som altså er det antall dager som er trukket fra i henhold til kategorien vi valgte. Totalt tilgjengelige feriedager vil justeres ned tilsvarende, i vår tilfellet vises det nå 20 dager i stedet for 25.


  IMG_Ansatt_Pers_Ferie_Ferie.PNG
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.