Følg

Fravær - Prosent (Full)

Denne rapporten inneholder informasjon om planlagte timer, antall fraværstimer kategorisert etter type og prosenten disse fraværene utgjør av planlagte timer i én avdeling, og eventuelt underavdelinger. Du kan også velge å inkludere fraværs-informasjon per ansatte i avdelingen.

Du velger hvilken periode du ønsker å generere rapporten for, hvilke type ansatte som skal inkluderes og hvilke typer fravær det skal beregnes prosent på (fraværstimer/planlagte timer)*100.

Fravær av undertypene Permisjon m/lønn, Ferie eller Permittert vil ikke telles med i planlagte timer. Du kan velge at Permisjon og/eller Ferie skal telles med i planlagte timer.

Prosenten vil bli noe høyere når disse timene ikke telles med i planlagte timer.
Si det i perioden er registrert ferie som utgjør 37,5 timer og planlagte timer er 100 timer, men hvis du ønsker at disse timene som utgjør ferien skal betraktes som planlagte timer haker du av det alternativet. Planlagte timer i perioden vil da være 137,5. Det samme er tilfellet med permisjon m/lønn. Resultatet er at prosenten for fravær vil være lavere siden antall planlagte timer er høyere. 
P=(Fravær/Planlagte)*100

Øverst i rapporten får du en oversikt over antall planlagte timer for hele perioden du velger å se på, og informasjon om hver fraværstype du inkluderer i rapporten. For hver type vil du se hvor mange timer som er registrert med denne fraværstypen og hva prosenten av dette fraværet utgjør av mulige timer (fraværstimer/Mulige timer)*100.

I andre del av rapporten ser du en kolonne for hver av fraværstypene du valgte, samt kolonner for kortsiktig og langsiktig fravær. Disse kolonnene inneholder informasjon om hva disse typene av fravær utgjør i prosent. Du ser også tilsvarende informasjon for foregående år.

 1. Hold musepekeren over menyikonet Oppfølging i hovedmenyen og klikk på Rapporter i menyen som vises.
 2. Siden for rapporter åpner seg. Denne inneholder en rekke faner.
 3. Klikk på fanen Fraværsrapporter og underfanen Fravær - Prosent (Full).
 4. Siden Fraværsrapporter åpner seg. Her velger du hvilken avdeling og eventuelt ansattgruppe du ønsker å generere rapport for, periode og hvilke typer av fravær som skal inkluderes i rapporten. Feltene i rød tekst er obligatoriske.
  • Avdeling - klikk på ikonet og velg avdeling i vinduet som vises, eller begynne å skrive navnet i feltet og klikk på avdelingen i listen som vises.
  • Ansattgruppe - klikk på ikonet og velg gruppe i vinduet som vises, eller begynne å skrive navnet i feltet og klikk på gruppen i listen som vises.
  • Vis alle underavdelinger - hake av denne hvis avdelingen du valgte har underavdelinger og du ønsker at informasjon om disse også skal inkluderes
  • Ansattform - her velger du hvilke typer ansatte som skal inkluderes i rapporten
  • Fraværstyper - her velger du hvilke typer fravær som skal inkluderes i rapporten
  • Type rapport - her velger du om rapporten skal vise informasjon på avdelingsnivå eller per ansatte
  • Fra - her velger du startdato for perioden
  • Til - her velger du sluttdato for perioden
  • Beregn med ferie - hake av denne hvis du ønsker at alle timer hvor denne typen er registrert skal betraktes som planlagte timer 
  • Beregn med permisjon - hake av denne hvis du ønsker at alle timer hvor denne typen er registrert skal betraktes som planlagte timer
 5. For å generere rapporten klikker du på enten Generer excel-rapport, dette genererer en .xls fil. IMG_OPPFL_RAP_FRAVAER_Full.PNG
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.