Følg

Rapport - Fravær - Kort/Lang

For at fravær skal splittes opp i langtids -og korttidsfravær må innstillingen Dividere på kort/ og langtids fraværfraværskoden være haket av.

Denne rapporten beregner kun eget sykefravær, det vil si at fravær på grunn av sykt barn ikke er inkludert. Rapporten gir en oversikt over hva korttidssykefravær og langtidssykefravær utgjør i prosent i en valgt periode (kolonne for hver måned i perioden) i en bestemt avdeling. Har avdelingen underavdelinger, vil også disse inkluderes.

Du kan velge å ta ut en rapport hvor begge typene er inkludert, eller velge å kun inkludere én type av gangen. Du kan legge inn hva kostnaden for en time fravær vil være for å få en indikasjon om kostnaden på sykefraværet.

Prosenten fraværet utgjør av mulige dagsverk beregnes slik -> (Antall fraværsdager/Mulige dagsverk)*100 = %.

Fravær av typene Ferie og Permisjon telles ikke med i mulige dagsverk (grunnlaget). Fravær av type Permittert telles med i mulige dagsverk.

Ønsker å ta ut en rapport for én måned for én bestemt avdeling. I avdelingen er det 12 ansatte og det er 22 dager i måneden, det vil si at det i utgangspunktet er planlagt totalt 264 arbeidsdager (12*22). Det er registrert totalt 3 dager med egenmelding, 20 dager sykemelding, 3 dager syk med barn, 5 dager Ferie (fraværstype Ferie), 2 dager Permisjon m/lønn (fraværstype Permisjon), 1 dag Syk i arbeidstiden (fraværstype Permisjon) og 5 dager Permittert (fraværstype Permittert).

Mulige dagsverk blir da 264-5 (Ferie) -3 (Permisjon) = 256 dager
Antall dager eget sykefravær er 3 (Egenmelding) + 20 (Sykemelding) = 23 dager
Prosenten Kort-/Langtids blir da (23/256)*100 = 8,98%.

 1. Hold musepekeren over menyikonet Oppfølging i hovedmenyen og klikk på Rapporter i menyen som vises.
 2. Siden for rapporter åpner seg. Denne inneholder en rekke faner.
 3. Klikk på fanen Fraværsrapporter og underfanen Fravær - Kort/Lang.
 4. Her velger du hvilken informasjon rapporten skal vise.
  • Avdeling - begynne å skrive inn navnet. En liste over mulige ansatte vises, klikk på avdelingen i listen for å velge den. Du kan også velge å klikke på struktur-ikonet. Et vindu åpner seg, velg avdeling i listen som vises og klikk Ok
  • Ansattgruppe - begynne å skrive inn navnet. En liste over mulige ansattgrupper vises, klikk på gruppen i listen for å velge den. Du kan også velge å klikke på struktur-ikonet. Et vindu åpner seg, velg ansattgruppen i listen som vises og klikk Ok
  • Fraværstype - velge om rapporten skal inkludere både Korttidsfravær og Langtidsfravær eller kun én av typene.
  • Dato fra - Dato til - du velger hvilken periode du ønsker å få informasjon om
  • Estimert kostnad pr. time - her skriver du inn et beløp. Dette benyttes til å estimere kostnaden på sykefraværet
 5. Klikk på knappen Generer excel-rapport for å generere rapporten.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.