Følg

Rapport - Fravær - Kort/Lang

Denne rapporten beregner kun egne sykefravær, det vil si at fravær på grunn av sykt barn ikke er inkludert. Rapporten gir en oversikt over hva korttidssykefravær og langtidssykefravær utgjør i prosent i en valgt periode (kolonne for hver måned i perioden) i en bestemt avdeling. Har avdelingen underavdelinger vil disse også inkluderes.

Du kan velge å ta ut en rapport hvor begge typene er inkludert, eller velge å kun inkludere én type av gangen. Du kan legge inn hva kostnaden for en time fravær vil være for å få en indikasjon om kostnaden på sykefraværet.

Prosenten fraværet utgjør av mulige dagsverk beregnes slik -> (Antall fraværsdager/Mulige dagsverk)*100 = %.

Fravær av typene Ferie og Permisjon inkluderes ikke i mulige dagsverk (grunnlaget). Fravær av type Permittert blir inkludert i grunnlaget.

Ønsker å ta ut en rapport for én måned for én bestemt avdeling. I avdelingen er det 12 ansatte og det er 22 dager i måneden, det vil si at det i utgangspunktet er planlagt totalt 264 arbeidsdager (12*22). Det er registrert totalt 3 dager med egenmelding, 20 dager sykemelding, 3 dager syk med barn, 5 dager Ferie (fraværstype Ferie), 2 dager Permisjon m/lønn (fraværstype Permisjon), 1 dag Syk i arbeidstiden (fraværstype Permisjon) og 5 dager Permittert (fraværstype Permittert).

Mulige dagsverk blir da 264-5 (Ferie) -3 (Permisjon) = 256 dager
Antall dager eget sykefravær er 3 (Egenmelding) + 20 (Sykemelding) = 23 dager
Prosenten Kort-/Langtids blir da (23/256)*100 = 8,98%.

 1. Hold musepekeren over menyikonet Oppfølging i hovedmenyen og klikk på Rapporter i menyen som vises.
 2. Siden for rapporter åpner seg. Denne inneholder en rekke faner.
 3. Klikk på fanen Fraværsrapporter og underfanen Fravær - Kort/Lang.
 4. Her velger du hvilken informasjon rapporten skal vise.
  • Avdeling - begynne å skrive inn navnet. En liste over mulige ansatte vises, klikk på avdelingen i listen for å velge den. Du kan også velge å klikke på struktur-ikonet. Et vindu åpner seg, velg avdeling i listen som vises og klikk Ok
  • Ansattgruppe - begynne å skrive inn navnet. En liste over mulige ansattgrupper vises, klikk på gruppen i listen for å velge den. Du kan også velge å klikke på struktur-ikonet. Et vindu åpner seg, velg ansattgruppen i listen som vises og klikk Ok
  • Fraværstype - velge om rapporten skal inkludere både Korttidsfravær og Langtidsfravær eller kun én av typene.
  • Dato fra - Dato til - du velger hvilken periode du ønsker å få informasjon om
  • Estimert kostnad pr. time - her skriver du inn et beløp. Dette benyttes til å estimere kostnaden på sykefraværet
 5. Klikk på knappen Skriv ut excel-rapport for å generere rapporten.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.