Følg

Fravær - Prosent (Enkel)

Denne rapporten inneholder informasjon om planlagte timer, fraværstimer og prosenten disse fraværstimene utgjør i prosent i én avdeling, og eventuelt underavdelinger.

Du velger hvilken periode du ønsker å generere rapporten for, hvilke type ansatte som skal inkluderes og hvilke typer fravær det skal beregnes prosent på (fraværstimer/planlagte timer)*100.

Hver måned i perioden er representert med hver sin kolonne i rapporten. For hver måned ser du det totale antall planlagte timer, fraværstimer og prosenten dette fraværet utgjør. I kolonnen Sum, vil prosenten være en gjennomsnittlig prosent for hele perioden (alle månedene totalt).

Hvis du velger at informasjon om underavdelinger skal inkluderes, vil tallene du ser for avdelingen øverst i rapporten være summen av alle planlagte timer og fraværstimer til avdelingen og underavdelingene.

I rapporten er underavdelingene representert med hver sin rad. Du får informasjon om hvor mange planlagte timer og fraværstimer og prosenten disse fraværstimene utgjør i hver underavdeling, per måned og totalt.

Fravær av undertypene Permisjon m/lønn, Ferie eller Permittert vil ikke telles med i planlagte timer. Du kan velge at Permisjon og/eller Ferie skal telles med i planlagte timer. Dette resulterer i at prosenten vil bli noe høyere når disse timene ikke blir tatt med som planlagte timer.
Si det i perioden er registrert ferie som utgjør 37,5 timer fravær og planlagte timer er 100 timer, men hvis du ønsker at disse timene som utgjør ferien skal betraktes som planlagte timer haker du av det alternativet. Planlagte timer i perioden vil da være 137,5. Det samme er tilfellet med permisjon m/lønn. Resultatet er at prosenten for fravær vil være lavere siden antall planlagte timer er høyere. 
P=(Fravær/Planlagte)*100.

 1. Hold musepekeren over menyikonet Oppfølging i hovedmenyen og klikk på Rapporter i menyen som vises.
 2. Siden for rapporter åpner seg. Denne inneholder en rekke faner.
 3. Klikk på fanen Fraværsrapporter og underfanen Fravær - Prosent (Enkel).
 4. Siden Region åpner seg. Her velger du hvilken avdeling og eventuelt ansattgruppe du ønsker å generere rapport for, periode og hvilke typer av fravær som skal inkluderes i rapporten. Feltene i rød tekst er obligatoriske.
  • Avdeling - klikk på ikonet og velg avdeling i vinduet som vises, eller begynne å skrive navnet i feltet og klikk på avdelingen i listen som vises.
  • Ansattgruppe - klikk på ikonet og velg gruppe i vinduet som vises, eller begynne å skrive navnet i feltet og klikk på gruppen i listen som vises.
  • Vis alle underavdelinger - hake av denne hvis avdelingen du valgte har underavdelinger og du ønsker at informasjon om disse også skal inkluderes
  • Fra - her velger du startdato for perioden
  • Til - her velger du sluttdato for perioden
  • Ansattform - her velger du hvilke typer ansatte som skal inkluderes i rapporten
  • Fraværstyper - her velger du hvilke typer fravær som skal inkluderes i rapporten
  • Beregn med ferie - hake av denne hvis du ønsker at alle timer hvor denne typen er registrert skal betraktes som planlagte timer 
  • Beregn med permisjon - hake av denne hvis du ønsker at alle timer hvor denne typen er registrert skal betraktes som planlagte timer
 5. For å generere rapporten klikker du på enten Generer excel-rapport eller Last ned PDF, dette genererer henholdsvis en .xls fil og en .pdf fil.IMG_OPPFL_RAP_FRAVAER_Enkel__5_.png
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.