Følg

Rapport over totalt fravær i prosent per avdeling

Denne rapporten inneholder informasjon om planlagte timer, fraværstimer og hva disse fraværstimene utgjør i prosent i én avdeling, og eventuelt underavdelinger.

Hver måned i perioden er representert med hver sin kolonne i rapporten. For hver måned ser du det totale antall planlagte timer, fraværstimer og prosenten dette fraværet utgjør. I kolonnen Sum, vil prosenten være en gjennomsnittlig prosent for hele perioden (alle månedene totalt).

Hvis du velger at informasjon om at underavdelinger skal inkluderes, vil informasjon om hovedavdelingen være på første rad i rapporten. Raden under vil vise den akkumulerte summen av alle planlagte timer og fraværstimer i hovedavdelingen og underavdelingene. Deretter er underavdelingene representert med hver sin rad. Hvis du ikke velger at underavdelinger skal inkluderes, vil du ikke få en egen rad for hovedavdelingen, men kun totalen for denne og underavdelingene. I tillegg vil hver underavdeling være representert med hver sin rad. 

Fravær av undertypene Permisjon m/lønn, Ferie telles ikke med i planlagte timer. Du kan velge at Permisjon og/eller Ferie skal telles med i planlagte timer. Hvis du ikke inkluderer Permisjon m/lønn eller Ferie vil dette resulterer i at prosenten vil bli noe høyere.
Si det i perioden er registrert ferie som utgjør 37,5 timer, og fravær som utgjør 30 timer. I perioden er det planlagt at de ansatte totalt skal jobbe 150 timer. Hvis ferie ikke skal telles med i planlagte timer/dagsverk vil planlagte timer/dagsverk i dette tilfellet være 112,5 (150-37,5) . Hva fraværet utgjør i prosent vil da være 26,66%. Hvis du har valgt å inkludere ferie i planlagte timer/dagsverk vil tallet være 150, som da vil gi en fraværsprosent på 20%. 
P=(Fravær/Planlagte)*100.

 1. Hold musepekeren over menyikonet Oppfølging i hovedmenyen og klikk på Rapporter i menyen som vises.
 2. Siden for rapporter åpner seg. Denne inneholder en rekke faner.
 3. Klikk på fanen Fraværsrapporter og underfanen Fravær - Prosent (Enkel).
 4. Siden Region åpner seg. Her velger du hvilken avdeling og eventuelt ansattgruppe du ønsker å generere rapport for, periode og hvilke typer av fravær som skal inkluderes i rapporten. Feltene i rød tekst er obligatoriske.
  • Avdeling - klikk på ikonet og velg avdeling i vinduet som vises, eller begynne å skrive navnet i feltet og klikk på avdelingen i listen som vises.
  • Ansattgruppe - klikk på ikonet og velg gruppe i vinduet som vises, eller begynne å skrive navnet i feltet og klikk på gruppen i listen som vises.
  • Vis alle underavdelinger - hake av denne hvis avdelingen du valgte har underavdelinger og du ønsker at informasjon om disse også skal inkluderes
  • Fra - her velger du startdato for perioden
  • Til - her velger du sluttdato for perioden
  • Ansattform - her velger du hvilke typer ansatte som skal inkluderes i rapporten
  • Fraværstyper - her velger du hvilke typer fravær som skal inkluderes i rapporten
  • Beregn med ferie - hake av denne hvis du ønsker at alle timer hvor denne typen er registrert skal betraktes som planlagte timer 
  • Beregn med permisjon - hake av denne hvis du ønsker at alle timer hvor denne typen er registrert skal betraktes som planlagte timer
 5. For å generere rapporten klikker du på enten Generer excel-rapport eller Last ned PDF, dette genererer henholdsvis en .xls fil og en .pdf fil.IMG_OPPFL_RAP_FRAVAER_Enkel__5_.png
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.