Følg

Fraværsrapporter - Intern sykefraværstatistikk

I denne rapporten får man opp detaljert statistikk på fravær. Her kan man dele opp i rapport på menn og kvinner, samt kortids- og langtidsfravær. En annen viktig fordeling er etter IA og Non-IA bedrifter. Avhengig av hva man velger her, blir tabellen i rapporten delt opp etter tilsvarende antall fraværsdager. Selve Sykefravær deles opp i tabellen etter 3 undertyper: Egenmelding, Sykmelding og Gradert sykefravær.  

1. Hold musepekeren over modulen Oppfølging.

 

2. Velg Rapporter i menyen som dukker opp.

 

3. Trykk på fanen Fraværsrapporter.

 

4. Trykk deretter på underfanen Intern sykefraværstatistikk.

 

5. Først velger man Avdeling. Dette feltet bruker man for for å filtrere arbeidsplan og fraværsdata for den valgte avdelingen og sine underavdelinger. 

01.png

 

6. Hvis man velger å bruke Ansattgruppe så brukes den for å filtrere de ansatte som tilhører den valgte gruppen. 

02.png

 

7. Neste to felter er Fra dato og Til dato. Disse feltene bruker man for å sette opp parametre for perioden man skal kjøre rapporten for. Hvis man ikke har valgt ut Forenklet visning versjon av rapporten så viser resultaten periode for hver uke for den valgte fra-til dato. 

 

8. I denne seksjonen, altså Brukte fraværskoder, vises det alle typer Fravær som har undertype Egenmelding, Sykemelding, Gradert syk og Barns sykdom. Disse verdiene er obligatorisk og låst for redigering. 

Det må også settes hake på opsjonen Synlig i registrering og rapporter (Innstillinger-Kodeliste-Fraværskoder-Rediger kode-Synlig i registrering og rapporter). 

03.png

 

9. Andre typer fravær brukes for å vise alle typer Fravær som ikke har undertype Egenmelding, Sykemelding, Gradert syk og Barns sykdom. Det må også settes hake på opsjonen Synlig i registrering og rapporter (Innstillinger-Kodeliste-Fraværskoder-Rediger kode-Synlig i registrering og rapporter). Disse feltene er ikke obligatorisk. 

 

10. Man har mulighet å velge om man ville inkludere IA bedrift eller Non IA bedrift i rapporten. Velger man JA så beregnes rapporten som IA bedrift. Velger man NEI, så beregnes den som Non IA bedrift

IA BEDRIFT

Hvis denne opsjonen er valgt, så deles Fraværsperiode i tre grupper:

  • 1-8 dager
  • 9-16 dager
  • Mer enn 16 dager

04.png

NON IA BEDRIFT

Hvis man velger Non IA bedrift (svaret NEI i feltet IA bedrift), så deles Fraværsperiode i tre grupper:

  • 1-3 dager
  • 4-16 dager
  • Mer enn 16 dager

05.png

 

 

11. Man setter hake på Vis tall for menn/kvinner. 

Hvis denne er markert, så blir data i rapporten delt opp etter kjønn for hver uke. 

06.png

 

Hvis denne ikke er markert, så finnes det bare summen for hver kolonne, uten felter delt opp etter menn/kvinner som i bildet nedenfor. 

07.png

 

12. Inkluder kort/lang bruker man for kortids- og langtidsfravær ved å sette hake på.

Hvis dette feltet er markert, kommer det opp to ekstra felter i rapporten Fraværsprosent (Korttid og Langtid) med fraværsprosent for hver uke, hvorav Korttidsfravær er fraværet av lengde mindre enn 16 dager (eller 16 dager) og Langtidsfravær er mer enn 16 dager. 

08.png

 

13. Man kan også sette hake på for Beregn med permisjon. Når man ikke markerer denne i rapporten, så fjernes det antall av fraværstimer med undertype Permisjon fra antall numrene brukt for å kalkulere Mulige dagsverk og Fullførte dager. Hvis markert, beregnes det også fraværstimer med undertype permisjon. Denne ligger som ikke markert som standard. 

 

14.  Man kan velge Forenklet visning ved å sette hake på.

Hvis man velger denne opsjonen så lages det forenklet versjon av rapporten. Denne type rapporten viser fraværsinformasjon for den valgte avdelingen og sine underavdelinger på det første nivået. 

09.png

 

15. Vis tall i prosent kan man velge i nedtrekksmenyen. Denne funksjonen brukes for å vise prosentdel av fraværsdager (mot planlagte dager) istedet for antall fraværsdager. Denne opsjonen kan kun brukes for Forenklet visning funksjonen. 

 

16. Man kan kjøre denne rapporten i Excel og PDF. Trykk gjerne på den ønskede knappen.

 

 

Eksempel på rapport:

 

RAPPORTVERDIENE

(1) Periode

Viser periode for markert rad. For eksempel, hvis man har verdi i en kolonne 1501 (ÅÅMM) så betyr det at raden er statistikk for Januar 2015. Hvis verdien er 1502, så er raden statistikk for Februar 2015, osv. 

(2) Mulige dagsverk

Viser alle mulige dagsverk fra arbeidsplan, MINUS ferie.  

(3) Fullførte dager

Mulige dagsverk timer MINUS alt fravær som IKKE er avhuket som å ikke bli sendt til NAV. 

Mulige dagsverk per dager for alt fravær som har:

a) Ikke til bruk i NAV sykefraværsrapport ikke markert

b) Synlig i registrering og rapporter markert

c) Må ha en av de følgende Fraværsundertyper: Egenmelding, Sykmelding eller Gradert sykmelding

Disse defineres under Innstillinger-Kodeliste-Fraværskoder-Rediger kode. Når det finnes en ansatt med et sånt fravær registrert (som forklart ovenfor) så vil denne rapporten ha annerledes Mulige dagsverk og Fullførte timer. 

 

(4) 1-3 dager (For IA Bedrifter 1-8 dager), Egenmelding eller Sykmelding (viser fraværsundertyper Egenmelding, Sykmelding og Gradert sykefravær)

Her registrerer man fravær i varighet 1-3 kalenderdager (1-8 for IA bedrifter). Det skilles mellom egenmelding og sykmelding (legemeldt). Antall tilfeller og antall fraværsdager blir registrert i sine egne kolonner. 

OBS! Følgende informasjon er viktig for all "Antall" (tilfeller) kolonne: Hvert fravær beregnes som kun ETT tilfelle og det er KUN registrert i måneden det starter i. 

Med andre ord, hvis man blir, for en eller annen grunn, egenmeldt 3 dager fra 30.03.2012 - 01.04.2012 så blir denne beregnet i Mars (i ANTALL) kolonne, like som de andre to egenmeldte dager. Denne vil ikke beregnes i April ANTALL kolonne, men 1 dag blir beregnet under 1-3 dager kolonne.  

 

 

(5) 4-16 dager (for IA bedrifter 9-16 dager) viser fraværsundertyper Egenmelding, Sykmelding og Gradert sykefravær

Her registrerer man fravær i varighet av 4-16 kalenderdager (9-16 for IA bedrifter). Det skilles mellom egenmelding og sykmelding (legemeldt). Det gjennomføres noen regler i forhold til Antall kolonne. Når det gjelder overføring av dager fra tidligere måned (hvis fraværet er mellom 4-16 dager) så beregnes det, men Antall kolonne beregnes bare hvis fraværet begynte i måneden. 

For eksempel, fravær fra 16.3.2012 - 27.3.2012 (12 kalenderdager). Antall beregnes i Antall kolonne for Mars siden helt fravær ble brukt i mars måneden. Antall fraværsdager blir kalkulert (antall fraværstimer / 7.5) og satt inn i mars kolonne. 

Fravær 25.3.2012 - 4.4.2012 (10 kalenderdager). Antall beregnes i Antall kolonne for Mars. Antall fraværsdager er (antall fraværstimer 25.3 - 31.3 /7.5) satt inn i mars kolonne. Men da er resten av fraværsdager (antall fraværstimer 1.4 - 4.4 / 7.5) satt inn i 4-16 kolonne for April. 

 

(6) Mer enn 16 dager (viser fraværsundertyper Egenmelding, Sykmelding og Gradert sykefravær)

Denne type fravær bruker den samme logikken for beregning av Antall og Overføring fra tidligere perioder som 1-3 (1-8) dager kolonne.  

Hva som skjer i tilfelle fraværet varer mer enn 8 uker?

Hvis fraværet varer lenger enn 8 uker, så beregnes Antall både i "Antall" kolonne (17 dager - 8 uker) og "Over 8 uker" kolonne, men bare i måneden fraværet startet i. 

 

(7) Fravær på grunn av barns sykdom / Barnepasser sykdom (viser fraværsundertyper Barnepasser sykdom)

Bruker samme logikk for Antall og Overføring som tidligere nevnte fravær.  

 

(8) Andre typer fravær (viser andre valgte fraværsundertyper). 

Bruker samme logikk for Antall og Overføring som tidligere nevnte fravær.  

 

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.