Følg

Registrere forskjellige typer timer samtidig på samme dag

Du kan enkelt registrere flere typer timer på samme dag samtidig; for eksempel vanlige timer og overtidstimer.

 1. Trykk på Timer i hovedmenyen.
 2. En meny vises. Trykk på menypunktet Timeregistrering
 3. Siden Timeregistrering åpner seg. Her registrerer du detaljer rundt timen(e) som du registrerer.
  • Dato - viser automatisk dagens dato. Endre ved å taste inn annen dato
  • Kategori - hvilke kategorier du ser avhenger av hva som er definert for bedriften, men det kan være Fastlønn, Timelønn og så videre
  • Prosjekt - velg hvilket prosjekt timene skal føres på (hvis dette er aktuelt)
  • Fra-tid - når arbeidet startet
  • Til-tid - når arbeidet ble avsluttet
  • Timer - viser antall timer totalt denne dagen, basert på Fra-tid og Til-tid
  • Velg lønnsart - her velger du hvilken lønnstype som skal som skal gjelde for de registrerte timene 
  • Oppdatering timeliste - hake av denne for at timelisten skal oppdateres
  • Arbeid ferdiggjort/Kan faktureres - hake av denne for at timene kan faktureres  
  • Kommentar - her kan du legge inn en kommentar rundt registreringen
 4. Trykk på Lagre timer for å registrere timene.
 5. For å legge til overtidstimene velger du tidspunkt i feltene Fra - tid og Til - tid og i Lønnsart velger du tilsvarende type i listen (heter ofte noe med Mertid/Overtid). 
 6. Trykk på Lagre timer igjen.
 7. Til slutt trykker du på Lagre. Timene blir registrert og timelisten blir oppdatert.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.