Følg

Innledning

Modul Omstilling benyttes i de tilfeller der en bedrift har behov for hyppig reorganisering, flytting av lokasjoner og generell høy omstilling. Bedriften kan inngå en generell bedriftsavtale med de ansatte for hvordan en slik prosess skal foregå og hvilke budsjettrammer det er for dette.

Prosessen starter med at man oppretter ansattgrupper for omstilling, f.eks. en avdeling.

Deretter bestemmer man hvilke ansatte dette gjelder. Ofte er dette alle i avdelingen.

Så starter noen som har fått tilgang til dette å kartlegge de enkelte ansatte gjennom intervjuer.

I tilknytning til kartleggingssamtalene oppretter man tiltak med omstillingoppgaver og frister. Disse fristene vises på Hjem-siden til modulen.

Man kan også kartlegge kostnader ved slike tiltak. Dermed kan man følge et budsjett for omstillingen pr ansatt eller pr gruppe osv. Slike kostander kan være kurs, ny pc eller etterlønn.

Saksgangen ender oftest med at omstillingen får en løsning for den ansatte, internt, ekstern eller at de starter egen virksomhet på Ansatt menyen eller i Omstillingsdata i ansattprofilen.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.
Levert av Zendesk