Følg

Kalkulering av fravær knyttet til sykt barn/syk barnepasser

I denne artikkelen kan du lese om hvordan systemet beregner fravær knyttet til sykt barn/syk barnepasser. Funksjonaliteten er som standard aktiv, men kan deaktiveres under modulen Innstillinger, fanen Oppfølging og underfanen Regler.

Kalkuleringen er basert på:

1. Antall barn og deres alder:

  • Har man 1 eller 2 barn, får man 10 dager tilgjengelig per kalenderår. Dette inkluderer kalenderåret barnet fyller 12 år eller 18 år for barn med kronisk sykdom.
  • Har man 3 eller flere barn, får man 15 dager per kalenderår. Dette inkluderer kalenderåret barnet fyller 12 år eller 18 år for barn med kronisk sykdom.

2. Har man barn som er kronisk syke får man 10 dager i tillegg pr barn. Dette inkluderer kalenderåret barnet fyller 18 år.

3. Man får dobbelt så mye, dersom man er eneforsørger.

4. Det er også mulig å definere antall dager tilgjengelig for sykt barn manuelt. Dette brukes i de tilfeller automatisk kalkulering ikke er hensiktsmessig. F.eks. der den ansatte ikke har omsorg for egne barn eller det er spesiell fordeling.

Tips! Feltet redigeres som alle de andre feltene under Ny endring på toppen av ansattprofilen.

For å kunne benytte seg av funksjonaliteten riktig, må man legge inn nødvendig informasjon på ansatte i ansattprofilen under fanen Personlig og Profil i seksjonen Personlig info. Opplysningene kan legges inn på tre måter:

  1. Manuelt av leder i websidene under ansattprofilen.
  2. Manuelt av den ansatte via mobilløsningen.
  3. Ved å importere filer der Integrasjoner er master på profildata.

 

Hvordan bruke feltet?

Hver gang det blir registrert fraværet knyttet til sykt barn/syk barnepasser, så nedjusteres tallet, slik at systemet til enhver tid viser gjenstående antall tilgjengelige dager. 

1. Antall tilgjengelige dager er vist i fanen Ansatt status som ligger i ansattprofilen.

overskriv_1.png

overskriv_1a.png

Dersom man bruker automatisk kalkulering som er standard, blir denne verdien også vist i ansattprofilen under seksjonen Personlig info i feltet "Overskriv tilgjengelige dager sykt barn".

overskriv.png

Velger man å overskrive denne verdien, gjør man det i siden Ny endring og den overskevne verdien blir vist i feltet.

overskiv_2.png

Vil man tilbake til automatisk kalkulering av verdien, trykker man på Ny endring igjen og huker av for å endre verdien i feltet. Her er det viktig ikke å sette inn noen verdi. Husk å lagre!

overskriv_3.png

Slik blir den egendefinerte verdien nullstilt og systemet skal beregne etter de nevnte reglene den aktuelle verdien for den ansatte.

2. Dersom man har brukt opp dagene eller barnas fødselsdato ikke er registrert på den ansatte, vil det stå null (0) i feltet "Tigjengelige dager sykt barn" under fanen Ansatt status.

overskriv_4.png

Prøver man da å registrere fravær med denne koden, vil man få en advarsel som sier at antall dager er brukt opp.

Oppbrukt.png

 

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.
Levert av Zendesk