Følg

Kalkulering av fravær knyttet til sykt barn/syk barnepasser

Funksjonaliteten er som standard aktiv, men kan deaktiveres under modulen Innstillinger, fanen Oppfølging og underfanen Regler.

I denne artikkelen kan du lese om hvordan systemet beregner fravær knyttet til sykt barn/syk barnepasser.

Kalkuleringen er basert på:

 • Antall barn og deres alder
  • Har man 1 eller 2 barn, får man 10 dager tilgjengelig per kalenderår. Dette inkluderer kalenderåret barnet fyller 12 år eller 18 år for barn med kronisk sykdom.
  • Har man 3 eller flere barn, får man 15 dager per kalenderår. Dette inkluderer kalenderåret barnet fyller 12 år eller 18 år for barn med kronisk sykdom.
 • Har man barn som er kronisk syke får man 10 dager i tillegg pr barn. Dette inkluderer kalenderåret barnet fyller 18 år. Antall dager skal dobles når vedkommende er eneforsørger
 • Det er også mulig å definere antall dager tilgjengelig for sykt barn manuelt. Dette brukes i de tilfeller automatisk kalkulering ikke er hensiktsmessig, for eksempel der den ansatte ikke har omsorg for egne barn eller det er spesiell fordeling.

For å kunne benytte seg av funksjonaliteten riktig, må du legge inn nødvendig informasjon på ansatte i underfanen Profil i informasjonsrammen Personlig informasjon. Opplysningene kan legges inn på tre måter:

Hva viser feltet Tilgjengelige dager sykt barn?

Hver gang det blir registrert fraværet knyttet til sykt barn/syk barnepasser, så nedjusteres tallet, slik at systemet til enhver tid viser gjenstående antall tilgjengelige dager. 

 1. Antall tilgjengelige dager er vist i fanen Ansattstatus som ligger som en underfane i fanen Personlig.
  overskriv_1a.png

  Dersom man bruker automatisk kalkulering som er standard, blir denne verdien også vist i ansattprofilen under seksjonen Personlig info i feltet "Overskriv tilgjengelige dager sykt barn".

  overskriv.png

  Velger man å overskrive denne verdien, gjør man det i siden Ny endring og den overskrevne verdien blir vist i feltet.

  overskiv_2.png

  Vil du tilbake til automatisk kalkulering av verdien, trykker du på Ny endring igjen og haker av for å endre verdien i feltet. Her er det viktig ikke å sette inn noen verdi. Husk å lagre!

  overskriv_3.png

  Slik blir den egendefinerte verdien nullstilt og systemet skal beregne etter de nevnte reglene den aktuelle verdien for den ansatte.

 2. Dersom dagene er brukt opp eller barnas fødselsdato ikke er registrert på den ansatte, vil det stå null (0) i feltet "Tigjengelige dager sykt barn" under fanen Ansattstatus. overskriv_4.png
 3. Prøver du da å registrere fravær med denne koden, vil en advarsel vises som sier at antall dager er brukt opp.

  Oppbrukt.png
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.