Følg

Innledning

Når man søker opp en ansatt på Hjem-siden eller trykker via linker kommer man inn i ansattregisteret.

Ansattregisteret kan tilpasses med en mengde felter og får menyer alt ettersom hvilke moduler man har tatt i bruk.

Ansattregisteret kan bestå av følgende menyer

 • Personlig              -her finnes selve registeret og personlige data rundt den ansatte.
 • Kalender              -her finnes kalendere for fravær, ferie og arbeidsplan.
 • Tiltak                   -her finnes skjemaer og oppfølginger i forbindelse med fravær.
 • Korttidsoppfølging -her finnes rutine for egenmeldinger om man ikke ønsker elektronisk innsending.
 • Nyansatte            -her finnes oppfølging av nyansatte i form av sjekklister og prøvetidssamtaler.
 • Sluttet                 -her finnes oppfølging av ansatte som slutter i form av sjekklister og sluttsamtaler.
 • Tilganger             -her kan man hurtig opprette tilganger til lederbrukere.
 • Timer                  -her finner man funksjonalitet rundt timeføring.
 • Skadebase           -her finner man rapporteringer meldt inn eller på den ansatte.
 • Kompetanse         -her finner man kompetansen registret på den ansatte.
 • Omstilling            -her finner man kartleggingsdata om den ansatte er satt under omstilling.
 • Eksport                -her kan man eksportere hele personalmappen knyttet til den ansatte
 • Slette                  -her kan man slette den ansatte fullstendig fra systemet

 

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.
Levert av Zendesk