Følg

Godkjenne eller avslå registrert fravær

Funksjonaliteten aktiveres i Innstillinger>Parameter hvor innstillingen Aktiver godkjennelse av fravær må aktiveres.

Leder og ansatte må abonnerer på varslinger slik at lederen mottar varsling når et fravær er registrert av ansatte, og den ansatte mottar varsling når fraværet er behandlet av lederen.

Godkjenning av fravær er en nyttig funksjonalitet dersom registrering av fraværet også er den ansattes ansvar. Det betyr at det ikke er kun ledere som registrerer fravær i systemet, men at det er noen typer fravær som den ansatte selv registrerer via mobil. Dermed får lederen umiddelbar oversikt over registrert fravær og god kontroll på eventuell planlegging av ferie.

Fravær som ikke enda er godkjent vises skravert i kalenderen. Etter godkjenning blir det vist i full farge.

Fravær som blir avslått fjernes fra fraværskalenderen til den ansatte. 

Velger du Slette vil du fjerne elementet fra listen, det vil ikke fjerne fraværet. Du fjerner elementet fra listen, som kan ses på som en logg over registrerte fravær. Så for å fjerne registrert fravær du velge Avslå/fjern.

  1. Hold musepekeren over modulikonet Oppfølging i hovedmenyen og klikk på Godkjenning i menyen som vises.
  2. Siden Godkjenning åpner seg. En liste over alle ansatte med fravær som ikke er behandlet vises. Du kan velge å se mer informasjon rundt et fravær ved å klikke på pil-ikonet i kolonnen Utvid. Er det lagt inn en kommentar på når fraværet ble registrert indikeres dette med et grønt tegn. Kommentaren kan leses om man utvider raden.
  3. Du godkjenner fraværet på en ansatt ved å klikke på knappen Godkjenn. En dialog åpner seg som ber deg bekrefte godkjenningen. Klikk Ja. En melding vises om at det ble registrert. Fraværet forsvinner fra listen. Når du åpner fraværskalenderen til den ansatte vil det registrerte fraværet vises som en solid farge og ikke skravert. En e-post sendes automatisk til den ansatte.
    Hvis fraværet ikke skal godkjennes klikker du på knappen Avslå/Fjern. En dialog åpner seg, her skriver du inn en kommentar og så klikker du Ja. Kommentaren blir inkludert i e-posten som automatisk sendes til den ansatte. En melding vises som informerer deg om at fraværet er fjernet. Fraværet forsvinner fra listen. Når du åpner fraværskalenderen til den ansatte vil fraværet være fjernet fra kalenderen.
  4. Ønsker du å Godkjenne eller Avslå/Fjern fraværet på flere ansatte samtidig kan du gjøre dette ved å markerer de ansatte. Dette gjør du ved å klikke på ansatte, en hake i avhakingsboksen til den ansatte indikerer at denne er valgt.
  5. I listefeltet du ser under listen, velger du Godkjenne når fraværet skal godkjennes, eller Avslå/Fjern når fraværet ikke skal godkjennes. 
  6. Klikk på knappen Bekreft. Når Godkjenne ble valgt vises en dialog som ber deg bekrefte godkjenningen.  Fraværet forsvinner fra listen. Når du åpner fraværskalenderen til den ansatte vil det registrerte fraværet vises som en solid farge og ikke skravert. En e-post sendes automatisk til den ansatte.
    Når Avslå/Fjern ble valgt vises en dialog som ber deg bekrefte avslaget. Fraværet forsvinner fra listen. Når du åpner fraværskalenderen til den ansatte vil fraværet være fjernet fra kalenderen.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.