Følg

Menysystemet i Oppfølging

Når man holder musepekeren over modulene faller det ned en meny.

Innholdet i denne menyen varierer etter modul og etter hvilken funksjonalitet man har aktivert.

Menypunkter i modul Oppfølging

 • Hjem
  Dette er startsiden i modulen. Her finner man en oversikt over fravær og oppgaver relatert til oppfølginger.
 • Statistikk
  Dette er siden som lister opp statistikk i form av grafer. Her finnes grafer for oppfølginger og sykefravær. Disse kan editeres på et lite tannhjul pr. graf, f,eks, periodiseres eller endres.
 • Nyheter
  Her kan det listes ut nyheter til brukerne av systemet.
 • Ansatte
  Her listes alle ansatte opp som man har tilgang til. Her kan man gå opp og ned i strukturen for å liste ansatt i de delene men måtte ønske. Her kan man også opprette egen ansattgrupper som kan brukes i rapporter o.l.
 • Fravær/Ferie
  Her finner man oversikt over fravær, ferieplan og ferie informasjon på avdeling eller gruppe. Her godkjennes også overføring av feriedager fra ett år til et annet dersom ferie administreres i systemet.
 • Fellesdokumenter
  Her kan man legge opp dokumenter som er felles for alle ledere, f.eks. maler og lignende.
 • Rapporter
  Her kan man velge rapporter i systemet av type PDF eller Excel. Det dreier seg om ansattlister, fraværsrapporter, oppfølgingsrapporter osv.
 • Godkjenning
  Her kan man velge å avslå eller godkjenne registrert fravær med kommentar fra de som registrerte. Brukes ofte i sammenheng med feriesøknader fra ansatte o.l. Denne vises kun om funksjonen godkjenning av fravær er aktivert. Ønsker man ikke å ta stilling til godkjenning eller ikke kan man slette oppføringen uten å røre fraværet i kalenderen.
 • Altinn
  Her ser man en arbeidsliste over innsendinger til NAV av oppfølgingsplaner på sykmeldte.
  Her kan man sende om noen venter eller man kan gå på sendt for å se logg over tidligere innsendelser. I tillegg til dette, på denne siden har man mulighet til å hente digitale sykmeldinger fra Altinn.
 • Arbeidsliste for årsverk
  Her kan man få statistikk på årsverk inkludert fravær, netto årsverk, o.l.
 • Samleregistering Fravær
  Her kan man registrere et bestemt fravær på mange ansatte samtidig, f.eks. permisjon halv dag i påsken.
 • Godkjente timelister
  Her kan man se hvilke timelister som er godkjente om man benytter månedsgodkjenning i funksjonalitet for timelister. 

 

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.
Levert av Zendesk