Følg

Se timelisten

På denne siden får du oversikt over alle timer registrert i måneden, hvilken lønnsart som skal benyttes på et visst antall timer, samt informasjon rundt avspasering.

 1. Velg Timer i hovedmenyen.
  IMG_MOB_Timer.PNG
 2. Du ser en ny meny. Velg Timeliste.
 3. Timelisten vises. Hver rad i listen tilsvarer én dag. For hver rad ser du informasjon om registreringen, finner du informasjon i kolonnene. Du kan velge hvilke kolonner som skal vises ved å trykke på Kolonnevisning.
  • Dato - viser dagen det er registret på
  • Arbeid - viser antall timer du registrerte
  • Lunsj - viser lengden på lunsjpausen
  • Plan - hvor mange timer du skulle ha jobbet
  • Differanse - viser differansen på hva du skulle ha jobbet og hva du registrerte. Har du jobbet mindre vil det vises et minustegn foran antallet
 4. Under timelisten finner du informasjon om lønnsarter og informasjon om avspasering.

  Lønnsarter - listen viser hvilke lønnsarter som skal benyttes, og på hvor mange timer lønnsarten skal benyttes. Du kan velge hvilke kolonner som skal vises.

  Avspasering - raden Ultimo saldo avspaseringstimer viser enten timer til gode eller at du mangler timer (vises da et minustegn foran).

  • Primo saldo – inngående balanse av avspaserte timer fra forrige måned dersom forrige måned er godkjent
  • justering – her legger man inn justering av balansen. For eksempel å legge inn startverdier. Om man ønsker å legge til et desimaltall i stedet for heltall, skal det brukes punktum (ikke komma) som desimalskille (for eksempel 1.5). Husk å Lagre.
  • Tot. avsp. – viser det totale antall timer til avspasering, uten kalkulerte tilleggstimer, inneværende måned
  • Tillegg – viser det totale antall timer tillegg til avspasering inneværende måned
  • Ultimo saldo – den totale saldo før fratrekk
  • Avspaserte timer – viser antall avspaserte timer registrert på den ansatte. Disse er alltid i minus
  • Timer til utbetaling – viser avspaseringstimer som er det skal utbetales i stedet for å avspaseres
  • Ultimo saldo avspaseringstimer – viser det totale antall avspaseringstimer som vil overføres til neste måned ved månedlig godkjenning av timelisten
 5. For å komme tilbake til hovedmenyen trykker du på Hjem.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.