Følg

Registrere timer med valget Timeregistrering

Registrere timer for en dag om gangen med fra - til tidspunkt. 

 1. Velg Timer i hovedmenyen.
 2. Du ser en meny. Velg menypunktet Timeregistrering.
 3. Siden for registrering av timer åpner seg. Her legger du inn informasjon om registreringen. Feltene som har * ved seg, er obligatoriske.
  • Dato - datoen det skal føres timer på
  • Kategori - dette kan være Timelønn eller Fastlønn
  • Prosjekt - her velger du hvilket prosjekt timene skal føres på
  • Fra tid - når du startet
  • Til tid - når du sluttet
  • Timer - dette viser antall timer Fra -Til utgjør
  • Lønnsart - her velger du hvilken timerate som skal benyttes på timene. Disse lønnsartene kan for eksempel være timer, vakttillegg, kjøring
  • Arbeid ferdiggjort/Kan faktureres - hake av hvis arbeidet er fullført og kan faktureres
  • Kommentar - her kan du legge inn en kommentar om registreringen. Denne vil være synlig for din leder 
 4. Trykk på Lagre for å registrere timen.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.