Følg

Endre status - på din innklokking eller tilstedeværelse.

Du kan endre status på når du er klokket inn. Dette gjelder for alle timer utenom standard arbeidstid, som for eksempel Lunsj, Møte, Overtid. Det er bare status Arbeider som gir tid i timelisten.

  1. Velg Timer i hovedmenyen. 
  2. Siden Timer åpner seg. Velg Endre status fra menyen. 
  3. En liste med timene det kan endre status på vises.
  4. Når du endrer på status så må den opprinnelige statusen være Arbeider. Når statusen blir endret til I bil, så blir den til Klokket ut: I bil
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.