Følg

Endre status - på din innklokking eller tilstedeværelse.

I ansattportalen til modul timer har du mulighet til å endre status på tiden du har klokket inn. Dette gjelder for alle timer utenom standard arbeidstid, som for eksempel Lunsj, Møte, Overtid. Det er bare status Arbeider som gir tid i timelisten.

  1. Velg Timer i hovedmenyen.
  2. Siden Timer åpner seg. Velg Endre status fra menyen. 
  3. En liste med timene det kan endre status på vises.

    Statusene er individuelle fra firma til firma.

  4. Når du endrer på status så må den opprinnelige statusen være Arbeider. Når statusen blir endret til I bil, så blir den til Klokke ut: I bil.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.