Følg

Generelt om Statistikk i modul Oppfølging

Under nedfallsmenyen Statistikk under modulen Oppfølging finnes grafer.

De fleste av grafene har et eget lite tannhjul hvor man kan endre på avdeling, periode osv. Man har mulighet til å se hvilke avdelinger som er deaktivert (grå bokstaver og strek over navnet).

Statistikk

 • Fraværsprosent
  Her finnes fraværsprosenten i en gitt avdeling periodisert fra år og til år.
  Hvert år får hver sin linje i grafen slik at man kan sammenligne utviklingen år for år i samme periode.
  Man kan også trykke på linjer eller navn for å fjerne eller legge til elementer som blir listet.
  Ta utsnitt av skjermbilde med utklippsverktøy på pc eller velg utskrift til PDF. • Statistikk oppfølging pr. måned
  Denne grafen viser oppfølginger pr måned i en gitt avdeling.
  Ta utsnitt av skjermbilde med utklippsverktøy på pc eller velg utskrift til PDF. • Fraværsdager inneværende måned
  Denne viser et kakediagram over fordeling av de forskjellige årsakene til sykefravær å en avdeling i en gitt måned.
  Ta utsnitt av skjermbilde med utklippsverktøy på pc eller velg utskrift til PDF. • Arbeid / fravær
  Denne viser et vertikalt søylediagram med oversikt over fordeling av fraværsprosent og stillingsprosent inneværende og forrige måned i en avdeling i en gitt måned.
  Ta utsnitt av skjermbilde med utklippsverktøy på pc eller velg utskrift til PDF. • Fraværsfordeling siste måned
  Denne viser et grafisk uttrykk for intern sykefraværsstatistikk periodisert fra måned og til måned i en gitt avdeling. Her får man kategorisert fraværsfordeling en avdeling samt en fordelt pr underavdeling. Dermed kan man sammenligne avdeling mot avdeling samtidig som man ser på totalen. Velg mellom totale dager, kun egenmeldte, kun sykemeldte eller prosent. • Kort / Langtidsfravær
  Denne viser utviklingen i kort- og langtidsfraværet i for av et linjediagram i en gitt avdeling med underavdelinger fra et gitt år. Her kan man også se en estimert fraværskostnad baser på gjennomsnittlig timesats satt i selskapet. • Sykdomsprosent pr. måned
  Denne viser utviklingen av sykdomsprosenten i en avdeling med underavdelinger periodisert på et gitt antall måneder frem til dags dato. • Arbeidstakere med høyest fravær
  Denne viser et kakediagram over arbeidstakere med høyest fravær. Den inkluderer alle fraværsårsaker, ikke bare sykefravær. Men kan velge avdeling og om navn skal være synlig eller ikke.
  Enkelte store kunder med flere tusen ansatte har deaktivert denne da størrelsen gjør uttrekket for tregt. • Type fravær siste to årene
  Denne viser et linjediagram over utviklingen av fraværstyper i en avdeling de siste 2 årene.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

1 Kommentarer

 • 0
  Avatar
  Sigrun Vold-Johansen

  Bildene vises ikke når jeg laster de ned til PDF?

   

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.