Følg

Hovedrapporter -Turnover

Turnover

Denne rapporten gir et totalbilde over antall ansatte som begynner og slutter i løpet av en gitt periode, listet i en XLS-fil.

OBS: Før man kjører rapport, er det viktig å se hvilke felter man bruker ved registrering av ansatte. Forutsetningen for at rapporten skal fungere er at man har tatt i bruk feltene ansattform og stillingsbetegnelse. Ansatte som ikke har informasjon i disse feltene vil ikke bli tatt med i rapporten.

For at rapporten skal bli så korrekt som mulig må man bruker feltene Ansatt fra og Ansatt til ved registrering av ny ansatt. Er feltene tomme regnes den ansatte som ansatt før perioden startet og fortsatt som ansatt ved periodens slutt. Den ansatte blir derfor en del av Antall ansatte ved fra dato og Antall ansatte ved til dato.

Feltene Ansatt fra/til aktiveres i Feltadministrasjon.

  1. Man velger avdeling og ved behov ansattgruppe man vil få oversikt over, og tidsrom rapporten skal kjøres for.

  2. Det kan også velges hvilke ansatformer og stillingsbetegnelser rapporten skal omfatte.

  3. Rapporten baseres enten på om man har registrert dato for ansettelse Ansatt fra/til eller etter Arbeidsavtaler. Bruker dere feltene Ansatt fra/til som ligger under seksjonen Profil, velger dere Ansatt fra/til. Bruker dere Ansatt fra/til i seksjonen for Arbeidsforhold, velger dere Arbeidsavtaler.


Eksempel på en Turnover rapport for Avdeling, basert på Ansatt fra/til.Eksempel på en Turnover rapport for Avdeling, basert på Arbeidsavtale.

 

Avdeling – Denne kolonnen viser hvilken avdeling eller gruppe rapporten gjelder


Heltid/deltid – Kolonnen viser hva slags arbeidsforhold man har i avdelingen


Antall sluttede – Kolonnen viser antall ansatte som har sluttet å jobbe i den perioden man kjører turnover rapport på


Kvinner – Antall kvinner som har sluttet å jobbe i den gitte perioden (del av antall sluttede)


Nye ansatte – Antall nye ansatte i avdelingen eller gruppen i den gitte perioden


Kvinner – Antall kvinner som har begynt å jobbe i avdelingen eller gruppen i den valgte perioden (del av nye ansatte)


Antall ansatte ved fra dato – Alle aktive ansatte på periodens startdato. Dvs. periodens startdato ligger i mellom Ansatt fra og Ansatt til datoen i den ansattes profil/arbeidsforhold. Har ikke den ansatte en Ansatt fra dato, regnes denne datoen som tidligere enn periodens startdato


Kvinner – Andel av Antall ansatte ved fra dato som er kvinner


Antall ansatte ved til dato – Alle aktive ansatte på periodens sluttdato. Dvs. Periodens sluttdato ligger i mellom Ansatt fra og Ansatt til datoen i den ansattes profil/arbeidsforhold. Har ikke den ansatte en Ansatt fra dato, regnes denne datoen som tidligere enn periodens startdato


Kvinner – Andel av Antall ansatte ved til dato som er kvinner


Gjennomsnitt - Antall aktive ansatte ved Fra Dato + antall aktive ansatte ved Til Dato / 2


Turnover % - Antall sluttede ansatte / Gjennomsnitt * 100

 

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.