Følg

Timeoversikt

Dette er selve oversikten og stedet der leder godkjenner hva de ansatte har registrert eller fått av posteringer. Posteringene består av lønnsarter i form av timer eller enheter. Eksempler på posteringer kan være stemplinger internt eller integrert fra stemplingsur, timeregistreringer, overtid, vakttillegg osv. Her kan også leder massefylle ut poster knyttet til plantid, for eksempel i form av kveldstillegg knyttet til et tidsskjema eller i form av at man har planlagt etter oppgaver.

Resultatet av alle posteringene er avspaseringssaldo i nede i bunnen til høyre eller listing av lønnsarter for utbetaling nede i bunnen til venstre.

Inndeling

 1. Åpne siden til en ansatt og velg Timer->Timelister->Timeoversikt, eller klikk på fanen Timeregistrering.

  Siden Timeoversikt åpner seg og viser automatisk timelisten for inneværende måned. Du endrer til annen måned eller/og år i Måned og År listefeltene.

 2. Over timelisten vil du kunne velge hvordan timene skal registreres (hvorvidt disse ulike registreringsvariantene er tilgjengelige kommer an på konfigureringen av timer og planlegging), samt godkjenne alle timer registrert på en måned.
  • Godkjenn.png Knappen benyttes til å godkjenne alle posteringer i hele måneden og for å overføre utgående saldobalanse til neste måned.
  •  
   Knappen brukes for å fyll poster daglig tilsvarende start og slutt-tid for arbeidsplanen ved Oppgaveplanlegging. Man får med andre ord registering for tid innimellom der oppgaver mangler.

  • Knappen brukes for å fyll poster daglig tilsvarende de enkelte registrerte oppgavene i arbeidsplanen ved Oppgaveplanlegging. Her får man registering kuen for timer etter oppgavene man faktisk har.

  • Knappen brukes for å fylle ut timelisten ut i fra registrerte posteringer som ligger i RH.

  • Knappen brukes til å fylle posteringer i timelisten tilsvarende arbeidsplanen.
  • nbsp;         
   Knappen brukes til å fjerne posteringer i timelisten som er basert på arbeidsplanen.
 3. Visningen av dagene i måneden delt opp i kolonner.

  Den første kolonnen viser datoene.
  Den andre kolonnen viser fraværet.
  Den tredje kolonnen viser arbeidstid.
  Den fjerde kolonnen viser mertid/overtid.
  Den femte kolonnen viser beregning av saldo for avspasering.

  Slik ser f.eks en uke med standard arbeidsplan uten fravær ut:

  Under ukedagene står summering av uken i den gule linjen.
  De mørkegrå indikere helligdager.
  Helt i bunen av listene vises summering av måneden i lilla.

  •  Om det blir fravær, vises det i Fravær-kolonnen sammen med fraværskoden og antall fraværstimer:

  • Arbeidstid viser ordinær arbeidstid Fra og Til, fratrukket Lunsj og dagens Sum. Dersom det er flere posteringer på en dag vil denne vise start på første post og slutt på siste post. Sum kan også inneholde enheter som ikke har fra og til tidspunkt på deg.

     
  • Neste kolonnen viser Mertid om det finnes noen. Her listes typisk alt av mertid og overtid eller enheter som vakttillegg og så videre. Her kan leder raskt se om noe er avvikende utenom normaltiden.

    
  • Etter det kommer det utregning av timene: Sum totalt viser summen på Fraværstimer, Arbeidstid og Mertid:

  •  Plantid viser antall timer per dag i henhold til arbeidsplanen:

  •  Tot.avsp. (totale avspaseringstimer) viser timer til avspasering uten tillegg, mens Tillegg-kolonnen viser overtidstillegget:

  • Utbet (Til utbetaling) er en spesiell kolonne som er ment å vise timer kun for utbetaling, og som ikke er inkludert i avspaseringssaldoen. Kolonnen er brukt etter behov og timene som er regnet med er de med lønnsarter som har avhuket opsjonen Ta ikke med i avspasering. De timene går kun til utbetaling og listes nede til venstre.
  • Neste kolonnen er Totalt og denne viser summen av totale avspaseringstimer og tillegg denne dagen:
    
  • Saldo i slutten av tabellen er en løpende summering av timer til avspasering.

  Til høyre for Saldo-kolonnen ser du tre lenker:

  • C hvor man kan legge til kommentar
  • IN viser individuelle klokkinger, enten fra løsningens inn/utklokkingsfunksjon, eller integrerte fra eksternt system
  • RH her kan man legge til og/eller redigere poster som timer og/eller enheter i form av lønnsarter

 4. Bunnen av timelista er delt i to. På den venstre siden vises månedens poster listet som lønnsarter. Disse kan eksportere til lønn som grunnlag for utbetaling. I tillegg har man mulighet for konfigurere opp en lønnsart til trekke fra avspaseringssaldoen for utbetaling i form av Timer til utbetaling


         
 5. På den høyre siden er det oversikt over månedens Avspaseringssaldo. Her kan man også justere saldoen hvis det er behov for det. 


          

  • Primo saldo – Inngående balanse av avspaserte timer fra forrige måned dersom forrige måned er godkjent
  • Justering – Her legger man inn justering av balansen. For eksempel å legge inn startverdier. Om man ønsker å legge til et desimaltall i stedet for heltall, skal det brukes punktum (ikke komma) som desimalskille (for eksempel 1.5). Husk å Lagre.
  • Tot. avsp. – Timer til avspasering uten tillegg inneværende måned
  • Tillegg – Tillegg til avspasering inneværende måned.
  • Ultimo saldo – Utgående saldo før fratrekk
  • Avspaserte timer – Her kommer avspaserte timer inn om det registreres på den ansatt i form av fraværskoden Avspasering. Disse er alltid i minus.
  • Timer til utbetaling – Her vises timer trukket for utbetaling som blir registrert i den venstre delen.
  • Ultimo saldo avspaseringstimer – Ultimo avspasering  er utgående balanse til neste måned ved godkjenning
 6. Når alt er kvalitetssikret er det viktig å godkjenne timelisten. Det kan gjøres enten på toppen eller i bunnen av siden.

          

 7. Hvis man skal godkjenne enkelte dager, er det bare å hake av for dem til venstre for ukedagene. Men dagsgodkjenning kan brukes til utbetaling men ikke til saldo. For å oppdatere saldo til neste måned må man trykke knappen Godkjenn hele måneden.

           
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

1 Kommentarer

 • 0
  Avatar
  Ragnhild S. Tveitan

  Jeg savner informasjon om hvordan man kan sette opp lønnsarter med ulike beregningsmåter og hvordan det innvirker på timesaldo i timelisten og hva som går til utbetaling. Det er nevnt noe her, men dette er ikke fullstendig.
  Forklaring på ulike måter man kan sette opp lønnsarter kan alternativt være en egen artikkel som det bare henvises til (link) her.

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.