Følg

Ta ut timer fra avspaseringssaldo og til utbetaling

Når det gjelder mertid så settes det opp per lønnsart hvorvidt den er beregnet for utbetaling, avspasering eller en kombinasjon. I tillegg til dette kan du velge en variant der timer trekkes fra avspaseringssaldoen for utbetaling. For å få til dette må det velges en lønnsart for dette formålet. Kalkulering av en lønnsart settes for øvrig i lønnssystemet, for eksempel at 1 stk 50% overtid skal utbetales som 1,5t. 

  1. Søk opp den ansatte i søkefeltet og velg lenken Timer fra menyen som vises.
  2. Siden Timeliste->Timeoversikt åpner seg.
  3. Du velger lønnsarten som er knyttet til dette valget, for eksempel Timer til utbetaling, i nedtrekkslisten under timelista, og skriver inn antall timer som skal utbetales.
  4. Klikk på Lagre.

    Når du lagrer innlegget blir de timene overført fra saldo som ligger på høyre siden til lønnsartoversikten, som ligger til venstre. Her har vi eksempelet på 2 timer mertid.

    Husk på at timelista må godkjennes i slutten av måned slik at endringene blir utført. Når timelisten, med timer til utbetaling godkjennes, kommer det ingen timer over til neste måned hvis Ultimo saldo avspaseringstimer er 0.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.