Følg

Registrere standard timer

Registrering av arbeidstid gjøres enten ved å benytte funksjonaliteten Timeregistrering fra menyen på hjemsiden, eller i RH i timelisten. Vanligvis har den ansatte selv registrert timer. 

Skulle det være nødvendig å gjøre endringer, for eksempel på grunn av feilregistrering, gjøres dette fra timelisten ved å benytte funksjonaliteten RH.

 1. Søk opp en bestemt ansatt i feltet Søk ansatt. Når du begynner å skrive inn navnet kommer det opp forslag, samt en meny på hver av disse. Klikk på lenken Timer.
 2. Du kommer til siden Timer->Timelister->Timeoversikt som viser alle dagene i inneværende måneden. Du kan velge den måneden du ønsker å se timelisten for ved å velge måned og/eller år og klikke på knappen Velg.


 3. Dette viser en uke i begynnelsen av måneden med en timeført dag. Standard arbeidsdag i dette tilfellet er kl. 08:00-16:00 inkludert 30 minutters lunsj.
 4. I menyen øverst i vinduet klikker du på funksjonen Timeregistrering.
 5. Her registrerer du timene.
  • Ansatt - hvis ansatt var valgt tidligere, er feltet for ansattnavn utfylt. Hvis ikke, begynne å skrive i ansattfeltet og så kommer navnet på den ansatte opp her. Pile deg ned til den ansatte du er ute etter og trykk på Enter
  • Lønnsart - lønnsarten som er satt opp som standard (ved konfigurering) er automatisk valgt i listefeltet. Skal du benytte annen lønnsart velger du den fra listen
  • Dato - velg dato timene skal føres på
  • Fra tid - når den ansatte startet å arbeide
  • Til tid - når den ansatte var ferdig for dagen
  • Antall timer - beregnes automatisk ut fra informasjonen i Fra- og Til tid
  • Oppdater timeliste - sett hake for å vise timene i timelisten
  • Lunsj - sett hake for å inkludere lunsj
 6. Klikk på knappen Registrer for å registrere timene i timelisten. En beskjed vises som informerer deg om at timene er registrert. Klikk Ok.
 7. Timelisten er oppdatert, men for at nettleseren skal oppdatere timelisten klikker du enten på knappen Velg, eller F5 på tastatur, eller ved å laste inn siden i nettleseren på nytt.
  En linje i timelisten representerer en dag. Under hver uke samt for måneden, vises det totale antall planlagte timer, arbeidede timer, antall timer mertid, tilleggstimer og eventuelt antall timer på lunsj.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.