Følg

Registrere standard timer

Timeregistreringen av arbeidstid gjøres enten ved å velge Timeregistrering fra menyen på hjemsiden, eller i RH-kolonnen i timelisten.

Skulle det være nødvendig å gjøre endringer, for eksempel på grunn av feilregistrering, gjøres dette fra timelisten. Om timene ikke ble integrert i systemet fra et annet, så må timene legges inn manuelt for hver dag.

 1. Søk opp en bestemt ansatt i søkefeltet Søk ansatthjemsiden. Når du begynner å skrive inn navnet kommer det opp tilsvarende forslag, samt en meny. Klikk på lenken Timer.
 2. Du kommer til siden Timer->Timelister->Timeoversikt som viser alle dagene i inneværende måneden.
 3. Du kan velge den måneden du ønsker å se timelisten for. Om dette ikke er endret, blir kun aktuelle måneden synlig i Timeoversikt. Du velger måned og/eller år i nedtrekksfeltet og så klikker du på knappen Velg for å vise timelisten for den valgte måneden.

  Dette viser en uke i begynnelsen av måneden med en timeført dag. Standard arbeidsdag i dette tilfellet er kl. 08:00-16:00 inkludert 30 minutters lunsj.
 4. I menyen øverst i vinduet finner du funksjonen Timeregistrering.
  Hvis ansatt var valgt tidligere, er feltet for ansattnavn utfylt. Hvis ikke, begynne å skrive i ansattfeltet og så kommer navnet på den ansatte opp her. Trykk på Enter for å velge den ansatte. Hvis det vises en liste, piler du deg ned til den ansatte du er ute etter og trykker på Enter.

  Lønnsarten som er satt opp som standard (ved konfigurering) er automatisk valgt i listefeltet Lønnsarter. Skal du benytte annen lønnsart velger du den fra listen.
  I feltet Dato velger du dag og i feltene Fra tid og Til tid skriver klokkeslettene for start og slutt på arbeidstid. Antall timer beregnes automatisk ut fra dette. Du setter hake på Lunsj om trekk for lunsj skal inkluderes. For at timelista skal bli oppdatert haker du av på feltet Oppdater timeliste.  

 5. Klikk på knappen Registrer for å lagre. Et pop-up vindu informerer deg om at timene er registrert. Klikk Ok.
 6. Timelisten er oppdatert, men for at nettleseren skal oppdatere timelisten klikker du enten på knappen Velg, eller F5 på tastatur, eller laste inn nettleseren på nytt. Dagene det er registrert timer på vises radvis i tabellen, Under hver uke samt måned, vises det totale antall arbeidede timer og eventuelt antall timer på lunsj.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.