Følg

Samling av arbeidsplaner innenfor grupper

Du kan lage samle arbeidsplaner for en viss periode innenfor en ansattgruppe. Du lager planen for hver ansatt i gruppen ved enten å dra og droppe tidsskjemaer for en aktuell dag eller skiftplaner for uker om gangen til stillingsprosenter er fylt ut. Du kan bruke "fri plantid" som er kalt tilgjengelige skift, eller overtid når man for eksempel huller eller trenger vikar.

Merk! Skal flere enn én bruker planlegge for gruppen, må gruppen være global

 1. Klikk på modulikonet Planlegging i hovedmenyen. 
 2. Hjemsiden til modulen åpner seg. Denne siden består av flere deler.
 3. Under Samling av planer søker du opp gruppen som du ønsker å gjøre endringer i, eller du kan opprette en ny privat gruppe.
 4. Klikk på Plantid ved siden av den ønskede gruppen. Om det ikke finnes noe plansamlinger der, kan du enkelt legge til én.
 5. Du kan filtrere blant eksisterende samlinger i listefeltet Samling av planer om det finnes noen eller lage en ny samling ved å klikke på knappen Ny samling.
 6. Ved å klikke på Ny samling åpnes det et nytt vindu hvor du fyller inn detaljer om samlingen. Først skriver man inn Navn, altså hva samlingen skal hete. Uker står for hvor mange uker en samling skal planlegges for. Du kan for eksempel lage en 3 uker rullerende samling som kan genereres etter hverandre hele våren. Du kan lage en ny samling basert på en eksisterende ved samling ved å velge samling i feltet Bruk samling. Klikk Ok for å lagre.
 7. Etter opprettelse av ny plansamling, knyttes arbeidsplanen til hver ansatt i gruppen. Denne kan du så tilpasse etter behov. I dette eksemplet har vi kun en ansatt i gruppen og kun 1 uke ble valgt ved opprettelse.
  Merk! Planen begynner på dag 1. Men behøver ikke nødvendigvis være en mandag selv om dag 6 og 7 i rødt indikerer at det er helg.
 8. Du kan dra og droppe tidsskjema fra Beregningsskjema(tidsskjema/døgnplan) for å velge hvordan den ansatte skal jobbe dag for dag.
 9. Du kan også dra og droppe dagene fra Skiftplan(ukeplaner) for å sette opp samlinger for uker av gangen.
 10. Du kan redigere planen, eller slette et tidsskjema ved å høyreklikke på den aktuelle dagen. Men gjør du dette benytter du ikke lenger det originale tidsskjemaet. Det er viktig å huske på om det er koblet en lønnsart til tidsskjemaet, for eksempel et vakttillegg som benyttes for registrering av timer i timelisten.
 11. Du kan redigere Samlinger ved å lage ny samling, bytte samlingen eller fjerne de eksisterende.
 12. Til slutt genereres planen for de ansatte for en gitt periode. Vær oppmerksom på at denne knappen ikke er tilgjengelig dersom plansamlingen ikke er lagt til. Når du klikker på knappen Generer vises alle plansamlinger i den gruppen for å velge blant i nedtrekksmenyen.
 13. Ved generering av en plansamling, må du fylle ut informasjon om når planen skal gjelde fra og til. Du setter hake for om plantiden skal inkludere Bevegelige helligdager eller ikke. Du spesifisere om planen skal genereres for alle ansatte i gruppen, eller du velger hvilke ansatte planen skal brukes på. Husk at du alltid generer fra dag 1 i samlingen. Dermed er det viktig å tenke på om den er bygd opp fra en bestemt mandag. Velger du at planen kun skal genereres for Én ansatt vises det et ekstra felt hvor du skriver inn navnet på den ansatte. Klikk Ok for å lagre.

  Når planen er generert blir dette arbeidsplanen til de ansatte. Du får oversikt over arbeidsplanen på én enkelt ansatte ved å søke opp vedkommende i søkefeltet og deretter velge Kalender i undermenyen.
 14. I fanen kalender velger du underfanen Arbeidsplan. Siden vi har generert planen for den første uken i August, vil det se slik ut i kalenderen.
   
  Når det gjelder gruppeoversikt for genererte plansamlinger, finner du dette under Detaljert Plan som viser faktisk arbeidsplan.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

1 Kommentarer

 • 0
  Avatar
  instagram

  For starters, the initial one is not inducing gratification for serious persons. Next, there is no network and relationship takes place involving you and you follower. Thirdly, this can be a short-term method, which is certainly with virtually no use, as after the fee is got the deal is concluded for the consumers. Fourthly, nothing is trained with the customers when getting Andrés Roemer. Obtaining desires will not increase organization worth. So what are you waiting for now, just go and buy some followers and help your business to grow. Study

  Your requirements may be so that you require the following in a very short time, however. As the aforementioned technique needs a major quite a while. In that case you may select service providers of assorted forms. There are numerous folks who can market your consideration fiercely which will give you followers and it is among the techniques. Some Search engine optimization service delivers and social promotion personals can provide you this.

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.