Følg

Overføring av timer til neste måned

Timer som man har avspasert i den aktuelle måned, blir overført til neste når man godkjenner hele måneden. På denne måten ser man hvor mange timer man har til gode for avspasering. 

  1. Søk opp den ansatte i søkefeltet og velg lenken Timer fra menyen som vises.
  2. Siden Timeliste åpner seg.
  3. Etter at man har registrert avspasering så blir den synlig nederst på siden til høyre, under Ultimo saldo avspaseringstimer som er det samme som utgående timebalanse, slik at man ser hvor mange timer blir overført til neste måned.
  4. For at timene kan overføres til neste måned, må de godkjennes av deg som leder. Du klikker på knappen Godkjenning, som du finner under timelista. Denne blir så inngående i forrige måned. Du kan endre på registrerte timer ved å klikke på Fjern godkjenning. Du må deretter godkjenne disse timene på nytt.
  5. Når lederen har godkjent avspaseringstimer, blir de overført til neste måned og da blir de til Primo saldo som er det samme som inngående timebalanse.

    I den påfølgende måneden finner du de avspaserte timene i kolonnen Saldo.
    inng_ende_balanse.jpg
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.