Følg

Gjøre endringer på registrerte timer

Du kan endre på de innlagte timene/postene, enten redigere eller slette registrerte timer. 

  1. Velg menypunktet Timer i hovedmenyen.
  2. En ny meny vises. Trykk på menypunktet Modifiser timer.
  3. Du får en oversikt over alle registrerte timer i inneværende måned. Du kan velge enten å redigere eller slette timer. Klikk på knappen Forrige for å gå til foregående måned og Neste for å gå til neste måned.
  4. Trykk på blyant-ikonet ved siden av dagen du ønsker å gjøre endringer på. Du blir tatt til Modifiser timer hvor du kan endre tidspunkt, lønnsart og så videre.
  5. Klikk Lagre for å registrere endringene.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.