Følg

Timer - oversikt over registrerte timer og prosjekter

Underfanen Timer gir de ansatte lister over registrerte poster i form av antall lønnsarter/timer per uke, måned eller periodisert på prosjekt. Her får man med andre ord ukelister, månedslister og prosjektlister tilknyttet funksjonalitet for timelister.

1. Velg Timer i hovedmenyen i ansattportalen.

 

2. Velg deretter Timer i undermenyen.

 

3. Man får opp tre valg: Per uke, Per måned og Prosjekter. Den siste er ikke synlig dersom man ikke bruker funksjonaliteten Kategori og Prosjekter.

 

4. Når man velger Per uke, så vises gjeldende uke. Man kan lett navigere til den ønskede uken ved å trykke på Forrige og Neste. Man får listet opp alle registrerte lønnsarter/timer for den valgte uken.

uke.png

Summen på Standard timer er vist øverst i siden og det er også vist detaljert oversikt over registrerte timer/enheter delt etter standard-/mertid under.

 

5. Ved å trykke på Pluss knappen, får man opp mer detaljert info om den ønskede dagen. 

uke_1.png

uke_2.png

 

6. Det samme viser siden Per måned, men da med visning for den aktuelle måned.

mnd.png

 

7. Prosjekter lister opp prosjekter dersom det finnes noen. Man kan filtrere tidsperioden som man vil ha oversikt på. Bruker man ikke Prosjekter, er ikke denne fanen synlig i mobilløsningen.

8. Alle tre rapportene kan sendes ut til brukernes e-post ved å trykke på knappen Send til e-post.

8.1. Man må være oppmerksom på at brukeren må ha gyldig e-postadresse registrert under Brukerdetaljer. Dersom det ikke finnes noen e-postadresse under brukerdetaljer, skal rapporten ikke sendes ut og en advarsel skal komme opp på skjermen.

For vellykket utsending får man suksess-melding opp på skjermen.

 

 

 

 

 

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.