Følg

Kompetansesøk

På Hjem-siden til modul Kompetanse kan man søke etter kompetanse på tvers av alle seksjonene.

 

1. Man kan trykke på modulen Kompetanse.

Eller holde musepekeren over modulen og velge menyen Hjem.

2. Man er nå i hjemsiden til modulen Kompetanse.

Det kommer opp et vindu hvor man kan velge om man skal søke etter en konkret kompetanse som man taster inn i feltet Søk. Dersom man ikke fyller inn noe i feltet blir alle ansatte i den valgte avdelingen listet opp. Alle søk fører til en liste med ansatte som vist videre i punkt 10.

 

3. Ved vanlig søk skriver man inn kompetansen man ønsker å få tak i ansatte med og trykker Søk.


10.png

4. Mens ved Avansert søk kan man filtrere mer detaljert hva det er man søker på. Fyll inn kompetansen i søkefeltet og trykk i stede på Avansert søk.

5. Man velger en avdeling i strukturen man vil søke i kompetanse etter.

6. Det eneste feltet som er påkrevd heter Filtrer og der velger man hvilken seksjoner av kompetanse man vil inkludere i søket. Alle seksjonene er standard forhåndsmarkert men man kan ta vekk haken for seksjonen man ikke vil inkludere i søket.

6. Hver av filtrene har et enda mer detaljert utvalg. Under Prosesser kan man velge om det skal inkluderes underprosesser i søket.

7. I CV velger man om søket skal rettes etter et bestemt språk de ansatte har registrert i sine CV-er og etter typen av førerkort de har.

8. Under Kurs finnes det muligheten til å inkludere kursnummer, liste opp kun kurs med gjentakelsesdato og velge hvilke kursgrupper som skal omfattes i søket.

9. Når man er ferdig med markering, trykker man Søk.

10. Det åpnes en ny side med alle de ansatte som svarer til søket. I listen vises det et antall treff i de tre seksjonene på det man søkte etter. Her kan man skrive ut flere PDF-rapporter på de ansatte man velger fra listen.

11. Den første knappen Skriv alle til PDF generere en løpende PDF av alle de enkelte kompetanseprofilene for internt bruk.

12. Knappen Skriv ut kompetanseprofil (PDF) lister opp hele profiler for eksternt bruk på de deler av CV som kan benyttes til dette. Denne man også ta ut i som rapport og filtrere nærmere.

11. Setter man hake i avkryssingsboks ved siden av en ansatt finner man i bunnen av listen de samme knappene, filtrert på kun de valgte ansatte som er avkrysset.

12. I tillegg kommer det da også en knapp som heter Filtrer profiler synlig i bunnen av siden. Denne muliggjør at man nøyaktig kan velge kompetansen man vil ha i rapporten.

13. Ved å trykke på Filtrer profiler, åpnes det en kompetansemappe under hver av de markerte ansatte. Nå kan man velge akkurat det man vil ha i rapporten og kun den markerte kompetansen skal vises.

14. Når man er feldig med markering, trykker man på Print valgt kompetanseprofil (PDF) i samme siden.

15. Det er også mulig å inkludere vedlegg i rapporten ved å huke av for Inkluder vedlegg på toppen av siden.

16. Man kan alltid kansellere søket ved å trykke på Tilbake.

Her er et eksempel på rapportene Skriv alle til PDF og Skriv ut kompetanseprofil (PDF). Se også vedlegg.

                                  

*I hver av de eksemplene er det vist kun en del av rapporten, for de inkluderer flere personer og bildene er for store til å bli vist i helheten.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.
Levert av Zendesk