Følg

Introduksjon til prosesser i modulen kompetanse

I modul Kompetanse kan man trykke menyen Prosesser. Da kommer man til hovedmenyen for prosesser og fanen Oversikt, som viser kompetanse registrert i form av prosesser. På oversiktsiden får man oversikt over alle registrerte prosseser. Her kan man videre administrere registrerte prosesser i form av redigering, sletting, kartlegging og så videre.

Selskapsprosesser blir automatisk lagt til på alle ansatte basert på avdelingsstrukturen den ble lagt til på. Og man kan i tillegg filtrer på stillinger tilknyttet ansattprofilen. Det vil si at dersom ansatte ligger i deler av organisasjonen så må man igjennom en prosess/kompetanse. I tillegg kan det filtreres på om den ansatte har en eller flere stillinger tilknyttet sin ansattprofil. Det er kun administratorer som kan redigere en selskapsprosess.

Egne prosesser knyttes til avdelingsstrukturen men blir ikke automatisk lagt til på den enkelte ansatt. Egne prosesser kan heller ikke filtreres på stillinger.

Prosesser har funksjonalitet som GAP-analyser, kartlegging og scoring for å få ut rapporter på dette.

1. Hold markøren over modul Kompetanse.

2. Klikk på menypunktet Prosesser.

Prosesser_Meny.JPG

3. Her kan du legge til en ny prosess ved å klikke på knappen Legg til prosess eller administrere eksisterende.

4. Man kan bruke filtere for å liste opp den ønskede prosessen. Man velger Avdelings ID, Tittel og Prosesstype for å filtrere Egne prosesser og Tittel, Stillinger og Prosesstype for Selskapsprosesser. Dersom man ville få oversikt over alle registrerte prosessene, da velger man alle felter og trykker på knappen Filter.

 

5. Ved siden av alle prosesser, helt til høyre, ligger det Prioritet kolonne. Her kan man velge ønskede nummer i nedtrekksmenyen for å navigere prosess opp og ned etter prioritet. Den siste registrerte prosessen ligger nederst på siden, men dette kan også endres på hovedsiden ved endring av prioritet.

 

6. Ved å trykke på knappen Hendelse ved siden av prosessen får man en meny for valg på prosessen. Valgene varier etter om det er en selskapsprosess eller egen prosess og etter om de har underprosesser.

 • Slette bruker man om man vil slette en prosess.
 • Redigere bruker man benytte om man vil endre en eksisterende prosess. Men det er kun administrator som kan redigere en selskapsprosess.
 • Gap, bruker man når man vil se GAP resultatet for prosessen.
 • Kartlegging bruker man for å kartlegge hvilket score en ansatt har på en prosess om dette er aktivt.
 • Kompetanse bruker man får å få frem både status på opplæringen og kartlegging av nivået og er kun tilgjengelig på typen Egne prosesser.
 • Legg til underprosess bruker man om man vil utvide prosessen. Man kan også gjøre dette under Redigere.
 • Legg til ansatte kan man kun gjøre på en egen prosess, siden selskapsprosesser er tilknyttet stilling.

7. For å kartlegge må man ha minst en underprosess. Da får man fram en liste over ansatte som har denne prosessen og kan velge mellom 5 nivåer av score eller Ingen om den ansatte ikke er kartlagt.

Prosesser_Kartlegging.JPG

8. For å legge til Kompetanse må dette være en prosess være tilknyttet noen ansatte. Her kan man både kartlegge og legge til Status. Det finnes 5 statuser:

 • Umarkert betyr at den ansatte ikke er sett på.
 • Trenger Opplæring betyr at den ansatt skal igjennom prosessen men trenger opplæring.
 • I trening betyr at den ansatte har startet på prosessen.
 • Fullført betyr at den ansatte er ferdig med (under)prosessen.
 • Ikke relevant betyr at den ansatte ikke skal igjennom denne prosessen.

 Prosesser_Kompetanse.JPG

9. Her kan man også filtrere på avdelinger eller enkeltansatte man vil legge inn kompetanse på samtidig.

10. Husk å trykke Lagre til slutt etter at kompetanse er utfylt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.