Følg

Hva består en sykmelding av?

Sykmeldingen består av forskjellige deler som gjelder for forskjellige aktører.

 • Del A sendes av sykmelder til Nav.
 • Del B er den ansattes egen kopi. Her vil bl.a. diagnose bli oppgitt.
 • Del C er arbeidsgivers kopi. Her vil ikke diagnose være oppgitt. Men del C inneholder en rekke opplysninger som er viktig for nærmeste leder.
 • Del D skal sendes til NAV etter at sykdomsperioden er over. Denne inneholder søknad om refusjon av sykepenger. I papirversjonen kommer denne sammen med sykmeldingen. I digitalversjonen fra Altinn er denne splittet ut i en egen meldingstype.

Personalsystemet vil først og fremst fokusere på del C og legger inn dette for forskjellige formål. 

Sykmelding del C

 • Når en ansatt blir syk oppretter sykmelder en melding til Nav.no, som den ansatte må bekrefte i sin portal i Nav.no under Mine sykmeldinger.
 • Når meldingen er bekreftet kan personalsystemet settes opp til å automatisk hente denne fra arbeidsgivers innboks i Altinn. Meldingen kan også fylle fraværskalenderen i personalsystemet om dette er aktivert.
 • Videre oppfølgingsarbeid av sykefravær kan foregå i personalsystemet basert på eventuelt fravær.
 • Ansvarlig for refusjoner settes som «nærmeste leder» i Altinn. Vedkommende vil videre håndtere forskuttering i del D(Søknad om sykepenger) i Altinn for å sørge for refusjon. Denne vil opprettes av NAV i etterkant av sykdomsperioden med kopi til arbeidsgiver i Altinn. Men godkjennes av den ansatte i NAV.no før refusjon utbetales.
 • NAV ber om nærmeste leder for å starte oppfølgingsarbeid i NAV.no. Men nærmeste leder må i denne sammenheng forstås som refusjonsansvarlig i Altinn.
  Fordi de som velger å benytter personalsystemet til oppfølging, ikke behøver å sette nærmeste leder. Siden det finnes en egen logikk på hvem leder er og hvem som skal gjøre oppfølgingsarbeidet i selve personalsystemet.
  Nav.no og personalsystemet er konkurrerende systemer for oppfølgingsarbeidet. Begge tilbyr det samme og det er opp til arbeidsgiveren å velge selv hvem de benytter. 

Hva inneholder arbeidsgivers kopi av sykmeldingen?

sykmelding.png

Dokumentasjon

 • Har den ansatte fått sykemelding fra lege?
 • Har legen oppgitt korrekt arbeidsgiver og korrekt stillingsprosent?
 • Når oppsto dette sykdomstilfellet første gang? Er sykemeldingen en del av flere tilknyttet et langvarig tilfelle?
 • Hvilke perioder omfatter denne sykmeldingen? 
 • Personalsystemet kan sende varsel når Sykmelding er mottatt fra Altinn.
 • Personalsystemet kan også legge opp til at man kan registrere og legge til papirversjonen av sykmeldingen slik at denne også blir digitalisert. Blant annet at de dukker opp i lister og i oppfølgingsplan.
 • Sykmeldingene vil listes opp i ansattprofilen ved siden av dagens oppfølgingsplaner.
 • Vi har også laget en HR-meny i Oppfølgingsmodulen hvor alle sykmeldinger skal listes opp. Her får man også informasjon om perioder og manglende tilrettelegging. HR-fanen er som standard aktivert kun for administrator, men administrator har mulighet til å velge hvilke roller som skal ha tilgang til denne funksjonaliteten. 

Arbeidsevne, gradering og aktivitet

 • Avventende sykmelding – kan arbeidsgiver unngå 100% sykmelding de første 16 dagene ved å gjøre noen tiltak? Om arbeidsgiver ikke gjør tiltak behøver den ansatte ikke oppsøke lege på nytt og kan regnes som 100% fraværende. Dette kan man velge å koble til fraværskalenderen som en egen kode med dokumentert Avventende syk. Dette vil gi tydelig informasjon om at man her kan redusere arbeidsgivers utgifter. I personalsystemet kan man aktivere dette som automatisk utfylling av en egen fraværskode
 • Gradert sykmelding – arbeidstaker kan jobbe %-vis gradert i en eller flere av periodene i meldingen. Man kan også se om den ansatte har fått reisetilskudd for å komme til og fra arbeidsplassen. Dette kan arbeidsgiver velge å koble til fraværskalenderen som en egen kode med f.eks. 50% syk. Dette vil gi tydelig informasjon om at man her redusere arbeidsgivers utgifter. Man kan også se om den ansatte har fått reisetilskudd for å komme til og fra arbeidsplassen. I personalsystemet kan man aktivere dette som automatisk utfylling av en egen fraværskode med gradert fravær hver dag i perioden
 • Aktivitet ikke mulig – arbeidstager er 100% syk. Men lege kan i tillegg oppgi at årsaken er manglende tilrettelegging fra arbeidsgiver og begrunne dette. Arbeidstager er 100% syk. Lege kan også oppgi at årsaken er manglende tilrettelegging fra arbeidsgiver og begrunne dette. I personalsystemet kan man aktivere dette som automatisk utfylling av en egen fraværskode. Det vil også listes hvilke meldinger som inneholder manglende tilrettelegging fra arbeidsgiver
 • Behandlingsdager - arbeidstager vil ha et bestemt antall behandlingsdager i uken i perioden.
  Reisetilskudd - arbeidstager kan jobbe fullt med reisetilskudd, som for eksempel taxi. arbeidstager vil ha et bestemt antall behandlingsdager i uken i perioden. Dette kan ikke automatisk fylles i kalenderen. Men kan brukes som dokumentasjon for om man har lov å fylle inn behandlingsdag(er) i perioden
 • Bruk av informasjon om perioder i personalsystemet

Prognose(Friskmelding)

 • Vil arbeidstager sannsynligvis komme tilbake rett etter sykmeldingen?
 • Er det i så fall noen hensyn arbeidsgiver må ta?
 • Dersom arbeidstager sannsynligvis ikke kommer tilbake etter denne perioden, når vil vedkommende da antatt være tilbake?
 • Vil arbeidstaker antagelig finne seg annet arbeid i stedet?
 • Alle disse opplysningene vil flettes inn som en kommentar i oppfølgingsplanen dersom det er sykmeldinger i perioden på en aktiv oppfølgingsplan

Tiltak

 • Kan det gjøres noen tiltak på arbeidsplassen for å forbedre muligheten for arbeidstager å komme tilbake på jobb?
 • Dette vil flettes inn som en kommentar i oppfølgingsplanen dersom det er sykmeldinger i perioden på en aktiv oppfølgingsplan.

Melding fra lege til leder

 • Sykemelder kan sende en beskjed eller kommentar til arbeidsgiver ved hjelp av sykmeldingen
 • Man vil også finne kontaktopplysninger som navn og telefonnummer til behandler i sykmeldingen. Legekontorets e-post er dessverre ikke tilgjengelig fra Altinn
 • Dette vil flettes inn som en kommentar i oppfølgingsplanen dersom det er sykmeldinger i perioden på en aktiv oppfølgingsplan

 OBS! Del D er søknad om sykepenger for refusjon og inngår inntil videre ikke i importen fra Altinn.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.