Oppfølging

Ønsker du artikkel om et nytt emne som ikke er oppgitt her? Send gjerne forespørsel til support@4humanhrm.no!

Generelt om modulen Oppfølging

Hjem

Statistikk

Se alle 10 artikler

HR

Nyheter

Ansatte

Fravær/Ferie

Fellesdokumenter

Rapporter

Se alle 47 artikler

Godkjenning

Altinn

Arbeidsliste for årsverk

Samleregistrering fravær

Godkjente timelister

Emne -Oppfølging av ansatte

Emne -Oppfølging ved Sykefravær

Se alle 8 artikler

Emne -Digitale sykmeldinger

Emne -Administrasjon av ferie

Se alle 11 artikler

Emne -Onboarding av nyansatte

Emne -Offboarding av ansatte i ferd med å slutte