Registrere fravær på flere ansatte samtidig

Menyen "Samleregistrering fravær" i modul Oppfølging