Samleregistrering fravær

Menyen "Samleregistrering fravær" i modul Oppfølging