Emne - Definisjoner på Personskader, HMS-hendelser og Farlige forhold