Seksjon for registrering av kjøretøyer (tilleggsfunksjonalitet)