Følg

Saksgang i skadebasen

Skadebasen er bygget for en strømlinjeformet måte å behandle skader, farlige forhold og HMS-observasjoner.

Saksgangen er bygget opp etter 5 trinn:

 1. Første trinn består i å registrere forhold, personer, vitner osv. og fylle ut eventuelle opplysninger til NAV i RTV-skjema.
  Trinnet kan påbegynnes i ansatt/mobil-portal. Men må alltid fullføres av leder som et obligatorisk trinn.

 2. Andre trinn består i å vurdere alvorlighet og skadepotensiale og er et obligatorisk trinn.

 3. Tredje trinn består i en granskning. Trinnet består i generelle spørsmål og intervjuer med standard spørsmål, samt spørsmålene 5x hvorfor som leder til rotårsak. Her kan man også legge til tiltak.
  Dette trinnet er bare aktuelt om alvorligheten overstiger en viss terskel. Man kan også velge om det skal være tillatt å hoppe over dette selv alvorligheten tilsier granskning.
   
 4. Fjerde trinn består av et sammendrag av saken hvor man også kan hente ut RTV-skjema.
  Leder kan lukke saken i dette trinnet. Men dersom det saken er alvorlig må den oversendes AMU i neste trinn. Administrator bestemmer hva terskelen er for hva som må til AMU. 

 5. Femte trinn består i en oversendelse til AMU (Arbeidsmiljøutvalget) i bedriften. De kan kontrollere at saksbehandlingen er ok etter gjeldende prosedyrer og lukke saken.
  De sjekker også at det er lagt til relevante tiltak og lærings/erfaringspunkter i saken.
  Dersom alvorlighet og granskning ikke tilsier dette kan saken lukkes før den kommer hit.

 

Det er viktig å merke seg at man kan legge til tiltak når som helst i prosessen. Tiltakene er delt opp i Strakstiltak, Korrigerende(langsiktige) tiltak og AMU-tiltak.

Ansatte og ledere registrerer, enten rett i modulen eller via sin mobil.

Ansvarlige personer eller leder fullfører eventuell manglende registrering og foretar vurdering. De gjennomfører også eventuell granskning og tildeler tiltak.

AMU-utvalget i organisasjonen har ansvar for å gå igjennom saker til AMU og lukke disse.

Det finnes også overordnede rapporter som kan brukes i forbindelse med planmessig arbeid med dette.

Bla annet finnes det en hovedrapport for hendelser i avdelinger i perioder med flere variabler, oversiktsrapporter i en avdeling, H-verdi, tiltak, skadetyper, skader med og uten fravær samt pr. kode.

 

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

1 Kommentarer

 • 0
  Avatar
  instagram

   Social Media or Internet Marketing has established a foundation to build believably that ends in establishing a viral excitement to boost company and offer bare minimum expense marketing and advertising. The Fanatic Industry focuses on establishing romantic relationships via web marketing. Social networking Sites and Internet methods like LinkedIn, Blogging, other, Face book, Twitter and YouTube online websites that exhibit publicity information let small enterprises to communicate, making it easier for everyone to simply share info along with the planet. These internet websites are designated as being a typical position for individuals that are fresh to the promo approaches to the social networking promoting industry.

  Portable taking pictures have become more popular than at any time. Bigger variety of Top Tips to Consider When Buying Your Next Lens  are undeniably an effective way to create spread and attention your photos around the world. We have now served numerous buyers profiles' snap up in get ranking, which brings large exposure, visitors and achievable clientele for your products or services! Provide more acceptances in your images using one of our offers. Mixing Instagram Followers and Likes is been shown to be far better and provide increased being successful fees to the Social Network Profile.

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.