Følg

Se din arbeidsplan

Her får du oversikt hva arbeidsplanen din er for inneværende måned, enten opp til dagens dato, eller hele måneden, avhengig av hvilken arbeidsplan du har. Du kan se arbeidsplanen din for foregående måneder og måneder fremover (hvis disse er planlagt).

Ved å klikke på en bestemt dag kan du blant annet velge å se informasjon om RH, Hendelser og Timer. RH viser antall faktiske registrerte timer. Hendelser viser hendelser og når disse startet og sluttet. Timer viser to kolonner hvor du får informasjon om antall planlagte timer og antall arbeidede timer (registrerte timer).

Under kalenderen ser du hvor mange dager det er planlagt at du skal jobbe under Tidsskjema. Er det registrert fravær ser du Fraværsperioder som lister opp typer fravær og antall dager disse er registrert på. Er det registrert ferie ser du Ferie og antall dager ferie er registrert på.

 1. Trykk på Kalender i hovedmenyen.
 2. En ny meny vises. Trykk på Arbeidsplan.
 3. Du blir tatt til siden Arbeidsplan. Her ser du din arbeidsplan for inneværende måned. For å se på arbeidsplanen for foregående måned trykker du på Forrige og for å se neste måned trykker du på Neste. Hvis det ikke er informasjon om plan på måneder fremover i tid er det fordi det enda ikke er laget en plan.

  Under kalenderen vil du få informasjon om antall arbeidsdager det er planlagt at du skal jobbe den valgte måneden, hvilke fravær som er registrert denne måneden, samt antall dager fraværet er registrert.

 4. For å se detaljer på en bestemt dag trykker du på datoen i kalenderen. Hvis du ikke har registrert timer, eller det er registrert fravær, vil det ikke vises noen informasjon da det du ser er informasjon om registrerte timer (RH).

  Nederst på siden ser du en meny hvor du kan velge å se forskjellig informasjon på den valgte datoen. Som sagt vil systemet automatisk vise RH når du først klikker på en dato i kalenderen. Har du registrert timer ser du informasjon om når arbeidsdagen begynte og sluttet, totale registrerte arbeidstimer og lengde på lunsj. Hvis det er registrert et fravær på hele dagen vil det ikke vises noe informasjon her, siden det ikke blir registrert arbeidstimer.

  I Hendelser får du informasjon om type hendelser registrert på dagen. Hendelsen Plan, arbeid er alltid inkludert, og når det er registrert timer og/eller fravær ser du hendelsen Real, Arbeid og Real, Fravær. Du ser også informasjon om når hendelsen(e) startet og sluttet.

  I Timer får du informasjon om Plantid og Arbeid. Disse er representert med hver sin kolonne. For hver av dem får du informasjon om Fra - Til og Lengde (antall timer). Feltet Forskjell viser i utgangspunktet -7,5 siden det enda ikke er registrert timer eller fravær. Når registrert timer og eventuelt fravær er lik antall planlagte timer vil det stå 0. Hvis du har registrert et fravær på for eksempel 2 timer, vil forskjellen være -5,5 timer siden du ikke enda har registrert arbeidstimene. Når disse timene er registrert er forskjellen lik 0.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.