Følg

Rapport på årsverk

I modul Oppfølging under menyen Arbeidsliste for årsverk finner man fanen Rapport på Årsverk.

Denne rapporten viser hvilke årsverk som er rapportert per stilling i en gitt måned. Rapporten viser forholdet mellom arbeidede timer og fravær, dvs. hvor mye hver ansatt var på jobb og på fravær.

Man kan filtrere data som skal inkluderes i rapporten.

  1. Først velger man Avdeling

avdeling.png

    2. Deretter velger man År og Måned

_r_og_m_ned.png

  1. Etter dette velger man Kjønn - kan man velge å kjøre rapporten på kun kvinner, kun menn eller alle

kj_nn.png

  1. Rapporten kan være Basert på Ansattdatoer eller Arbeidsavtaler

basert_p_.png

  1. Til slutt velger man Ansattform

ansattform.png

 

Rapporten inneholder følgende informasjon:

Ansattnummer

Ansattes navn          

Kjønn 

Avd. nummer

Avdeling

Stillingsprosent - jobber den ansatte fulltid, blir verdien i dette feltet 1.0, jobber den ansatte 50% eller 80%, kommer det til å stå 0.5, dvs 0.8 i dette feltet

Registrert fravær - feltet viser hvor mye den ansatte var på fravær i forhold til arbeidede timer for den gitte måneden        

Netto årsverk - feltet viser hvor mye den ansatte var på jobb i forhold til eventuelt fravær for den gitte måneden

Kolonner som står etter disse feltene i lista viser de ulike arbeidsstillingene som settes opp i Stillinger og Kodeliste. Hvis man har jobbet i flere stillinger i løpet av en måned, blir de feltene fylt ut av leder i Arbeidsliste og i samsvar med stillingene ansatt har i oppsettet.

OBS! Dersom de stillingene ikke er bekreftet i Arbeidsliste, blir de verdiene ikke synlige i rapporten, dvs felter for stillinger skal være tomme, om de ikke er fylt ut og bekreftet i Arbeidsliste siden data som finnes i denne rapporten hentes derfra.

 

Her er et eksempel på rapport på årsverk:

rapport_p___rsverk.png

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.