Følg

Arbeidsliste

I modul Oppfølging under menyen Arbeidsliste for årsverk finner man fanen Arbeidsliste.

Her kan man rapportere forbruk av årsverk knyttet til stillinger på en gitt måned. Arbeidsliste er knyttet til arbeidsliste på ansattprofil og data hentes derfra. 

Forutsetning for at man kan bruke denne funksjonen er at man har følgende aktivert i systemet: 

 1. Du har lagt inn Stillinger under Innstillinger - Kodeliste - Stillinger. Her kan du legge til stillinger på utvalgte ansatte eller direkte på ansattes profil
 2. Ansatte må ha minst 1 stilling i sin profil. Dette ordnes ved å gå til ansattes profil og velge Stillinger under Personlig. Da velger du stilling(er) som skal legges til på denne ansatte
 3. Feltet Vis stillinger tilknyttet ansatte er aktivert under Innstillinger - Planlegging - Innstillinger
 4. Feltet Aktiver Blå/Hvit er aktivert under Innstillinger - Oppfølging - Innstillinger
 5. Feltet Bruk i årsverksrapportering er aktivert i fraværskoder som brukes til å beregne fraværsprosent. Gå til Innstillinger – Kodeliste – Fraværskoder og sett hake på feltet Bruk i årsverksrapportering for fravær som skal brukes til denne rapportering. Det er opp til administrator/superbruker å bestemme hvilke fraværskoder som skal brukes til denne funksjonen. 

På toppen av siden kan man filtrere søket. 

 1. Først velger du Avdeling.
  avdeling_arbeidsliste.png
 2. Deretter velger du om data skal inkludere Godkjente, Ikke godkjente eller alle årsverk.bekreftet_arbeidsliste.png
 3. Etter dette velger du År og Måned man ønsker å få en liste over.
  _r_og_m_ned_arbeidsliste.png
 4. Til slutt velger du om listen skal være basert på Ansattdatoer eller Arbeidsavtaler.basert_p__arbeidsliste.png
 5. Klikk på Filtrer

Arbeidsliste er en funksjon som brukes typisk av ledere som har mulighet til å redigere og godkjenne/bekrefte fravær og arbeidede timer. 

Leder kan enten velge noen ansatte eller godkjenne listen på alle ansatte. Det finnes en Lagre knapp ovenfor og under listen man kan trykke på når man har valgt raden man skal godkjenne. Så snart raden på en ansatt er godkjent, blir den låst for redigering. Ved å trykke på låsen kan man fjerne godkjenning dersom man angrer på det. Lederen kan også godkjenne raden direkte på ansattes profil under Personlig - Arbeidsliste.

l_st_arbeidsliste.png

Hvis verdier fra forrige måned er fylt ut og bekreftet, kan man bruke samme verdiene for den inneværende måneden.

Leder bruker da ansattes stillingsprosent og stilling ansatt har til å fylle ut verdiene i kolonner for blåe/hvite stillinger. Dersom den ansatte ikke har hatt noe fravær i løpet av måneden, blir denne kolonnen tom, dvs man må ikke sette 0 i den.

Verdier for Registrert fravær og Netto årsverk skal gi en sum på 1.0 totalt for en måned hvis den ansatte jobber fulltid med 100% stilling. Hvis en måned har for eksempel 22 arbeidsdager og dersom en ansatt var borte fra jobben i en halv måned, med for eksempel 9 dager sykefravær og 2 dager egenmelding, blir Registrert fravær vist som 0.5 og Netto årsverk også som 0.5. Fravær som blir vist i feltet Netto årsverk hentes fra fravær den ansatte har hatt i løpet av måneden.

OBS! Det er kun fravær som har avhuket i feltet Bruk i årsverksrapportering under Kodeliste som kommer inn i fraværsprosenten for denne funksjonaliteten.

Et annet eksempel kan være at en ansatt jobber deltid med 50% stillingsprosent. Brukte den ansatte halvparten av sin tid i en stilling og den andre halvparten i en annen stilling, kan man sette 0.25% i det første feltet og 0.25% i det andre feltet.

Når man tar denne funksjonen i bruk for første gang blir feltet Netto årsverk fylt ut med verdien som er i samsvar med ansattes stillingsprosent som gjøres om til desimaltall. Jobbet den ansatte kun i en stilling og ikke hadde noe fravær i løpet av måneden, bør disse verdiene ikke justeres, dvs lederen skulle justere kun verdiene hvor den ansatte jobbet i flere stillinger i løpet av måneden. 

OBS! Vær oppmerksom på at verdiene som man bekrefter på Netto årsverk blir overført til neste måned igjen. Dette er viktig pga eventuelt fravær siden man må da justere verdien i stillingsfeltet slik at den verdien blir lik verdien i Netto årsverk feltet. 

Her er et eksempel på dette: 

Februar 2018

eksempel_arbeidsliste.png

I dette eksempelet ser vi at den ansatte var på arbeid 60% av tiden og 40% på fravær. Raden er godkjent og dette betyr at verdien for Netto årsverk blir overført til neste måned (0.6).  

 Mars 2018

eksempel_arbeidsliste_2.png

Her ser vi at 0.6 ble overført til neste måned for stillingen den ansatte jobbet i mens netto årsverk forblir 1. Hvis den ansatte ikke har hatt noe fravær, så skulle verdien i stillingsfeltet justeres slik at det også blir 1. Forsøker man å bekrefte raden slik, kommer det opp en slik varsel som ikke lar man gjøre dette.

varsel_arbeidsliste.png

Da kan man godkjenne måneden, slik som i eksempelet under.

eksempel_arbeidsliste_3.png

 

 

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.