Følg

Vanlige feilmeldinger ved innsending til Altinn/NAV/Sykmelder

Altinn har visse krav til innsending. Dersom disse kravene ikke blir overholdt vil innsendingen feile.

Meldingen som da kommer er i fra Altinn og kan i mange tilfeller være noe kryptiske.

Vi vil derfor forsøke å liste noen av de vanligste årsakene til at innsendingen kan feile:

1. Leder har i en samtale i oppfølgingsplanen oppgitt behov for bistand, uten å definer hva dette behovet består i. F.eks. huket man av i siste eller foregående samtale "Behov for bistand fra Andre" men fylte ikke inn noe i kommentaren. Da kommer denne meldingen:

Altinn_Feil_manglende_begrunnelse.PNG

Årsaken er dette:

Altinn_Feil_manglende_begrunnelse_p__utfylling.PNG

 

2. Manglende telefonnummer til nærmeste leder. I systemet er det den brukeren som sist la til en samtale i oppfølgingsplanen som blir definert som nærmeste leder. Dersom denne brukeren har mobiltelefon definert på sin bruker blir dette brukt. Dersom dette mangler sjekker systemet om brukeren er tilkoblet en ansattprofil som har mobiltelefon arbeid eller kontortelefon arbeid. Finnes telefonnummeret et av disse stedene så blir dette sendt med til Altinn. Dersom ingen av disse finnes så kommer denne feilmeldingen:

Altinn_Feil_manglende_telefon_til_n_rmeste_leder.PNG

Løsningen er å fylle ut mobiltelefon på brukeren eller telefon arbeid i lederens ansattprofil.

3. At man forsøker å sende inn planen på en ansatt som mangler organisasjonsnummer eller bedriftsnummer. Dette kan ligge som et felt i ansattprofilen eller arves av firmastrukturen. Typisk blir da feilmeldingen noe med "unsecurity fault" eller rettigheter.

4. At virksomhetssertifikatet fra Buypass ikke er installert korrekt eller er utløpt. Da vil man typisk få helt generelle feil:

Altinn_Feil_generelt_feil_p__sertifikat.PNG

 

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.