Følg

Registrere en hendelse med personskade

I ansattportalen av modul Skade kan du rapportere inn en hendelse med personskade. Gjør du dette her så legger den seg rett inn i skadebasen i verktøyet.

 

1. Trykk på Skadebase i hovedmenyen.

 

2. Trykk deretter på Registrere hendelser med personskade.

 

3. Først fyller man ut Dato og Tid.

 

4. Neste felt er Avdeling.

 

5. Man må skrive inn Registrering - Overskrift på hendelsen.

registrering.png

 

6. Skade undertyper velger man i nedtrekksmenyen om dette er aktivert.

 

7. Man kan bruke neste feltet Registrering - Nærmere beskrivelse av ulykken, hendelsen eller forholdet for å nærmere forklare hva som skjedde.

n_rmere_beskrivelse.png

 

8. Man velger Den skadede fra lista.

 

9. Dersom den skadede er en Ekstern person, skriver man inn navnet manuelt i tilsvarende feltet.

 

10. Man kan om det er aktivert laste opp Fil som er relevant til skaden, f. eks. bildet av skaden.

 

11. Trykk Lagre for å registrere skaden.

 

Når skaden er registrert, så tar Lederen over saken og håndterer den videre i verktøyet. 

OBS! Merk at ansatte som registrerer saker fra mobil har kun kun mulighet til å endre registreringen frem til den er behandlet av saksbehandler. Etter dette er innrapporteringen låst mens saksbehandler kan fortsette å redigere saken.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.