Følg

Registrere HMS-observasjoner

I ansattportalen for modul Skade kan du rapportere inn en HMS-observasjon. Gjør du dette her så legger den seg rett inn i skadebasen i verktøyet for leder.

 

1. Trykk på Skadebase i hovedmenyen.

 

2. Trykk deretter på knappen Registrere HMS-hendelser.

 

3. Da får du opp et skjema som må fylles ut. Først må man fylle ut Dato og Tid.

 

4. Neste felt er Avdeling.

 

5. Man må fylle ut Overskrift på observasjonen.

registrering.png

 

6. Man kan velge Skade undertyper i nedtrekksmenyen om dette er aktivert.

 

7. Registrering - Nærmere beskrivelse av ulykken, hendelsen eller forholdet kan man bruke for å nærmere forklare hva som skjedde.

n_rmere_beskrivelse.png

 

8. Man kan også legge til Vitner til hendelsen.

 

9. Dersom vitne er en Ekstern person, så skriver man inn navnet manuelt i tilsvarende feltet.

 

10. Man kan om det er aktivert laste opp Fil ved å bla gjennom eksisterende dokumentasjon eller f. eks. legge til bildet av situasjonen.

 

11. Trykk Lagre for å registrere hendelsen.

 

Når hendelsen er registrert, går den til Lederen som tar over saken og håndterer den videre i verktøyet.

OBS! Merk at ansatte som registrerer saker fra mobil har kun kun mulighet til å endre registreringen frem til den er behandlet av saksbehandler. Etter dette er innrapporteringen låst mens saksbehandler kan fortsette å redigere saken.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 1 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.