Følg

Forskjell mellom tellinger på ansatte i avdelinger og i Statistikk

Det kan være forskjell på antall ansatte i avdelinger og medarbeidersamtaler i undermenyen Statistikk under modul Medarbeidersamtaler.

       


        

Det kan være tre årsaker til dette:

 1. Statistikken viser antall samtaler. Dvs. at man kan ha hatt flere samtaler med en ansatt enn det som er oppsatt. Hvis en leder har 2 samtaler med en ansatt kan man ha 10 ansatte og 10 samtaler men fortsatt mangle 1 (siden den ene ansatte har hatt 2 og en annen har hatt ingen samtaler enda).

 2. Antall ansatte under Avdeling i strukturen hentes både fra ansattprofilen og Arbeidsforhold. Statistikken omfatter kun ansatte som har gitte avdelinger lagt til i profilen. 3. Den siste årsaken gjelder ansattstatus. Ansatte kan være f.eks. aktive, inaktive; de kan ha status Er aktiv, men også ha Ansatt til dato registrert i tillegg; de kan også være aktive med Ansat fra dato registrert frem i tid.

  Firmastruktur viser alle aktive ansatte uansett ev. sluttdato eller ansettelse frem i tid. Altså, systemet ser kun på det om de er satt å være aktive eller ikke.
  Statistikken under Medarbeidersamtaler omfatter kun aktive ansatte under en gitt periode, vanligvis innenfor inneværende år.

  F.eks: Hvis det er en ansatt som har status "Er aktiv" og i tillegg "Ansatt til" dato 28.11.2014, skal denne ansatte bli tatt i utregning under Avdeling men ikke under Statistikken i Medarbeidersamtaler for år 2015.
  Det samme gjelder en annen ansatt som er aktiv, men har Ansatt fra dato 21.01.2016.
Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.