Følg

Samtalematrise

I modulen Medarbeidersamtaler og underfanen Statistikk, ser du en evalueringsmatrise som viser resultat av vekting og skåring når dette ble brukt ved gjennomføring av medarbeidersamtaler.

Denne funksjonaliteten er knyttet til selve samtalen man gjennomfører med den ansatte. Om man har valgt å benytte skåring og vekting i en mal, blir resultatet med i diagrammet. Administrator setter dette opp ved å lage medarbeidersamtaler mal i Innstillinger - Medarbeidersamtaler - Mal for medarbeidersamtaler og bestemme om bruk av skåring og vekting skal aktiveres.

sk_ring_og_vekting.png

Antall kvadrater i matrisen er avhengig av hvilke verdier man har valgt å benytte i malen. Om man har valgt å benytte verdien 1-10, skal matrisen bestå av 100 kvadrater (10 kvadrater vertikalt for score og 10 kvadrater horisontalt for vekt).

samtale_matrise.png

Prikkene som ligger i diagrammet skal være den samme fargen som kvadrater i bakgrunn, bare sterkere. Om man holder musepekeren over prikken, kan man se prosent svar som fikk denne score og vekt. Summen beregnes på denne måten: ((antall svar med x score og y vekt)/(sum av alle svar)*100%). Dette vil si at alle prikker skal gi en sum på 100% totalt.

Her er et eksempel:

Administrator har laget en mal hvor 4 spørsmål skal benytte vekting og scoring. Administrator har valgt å bruke standarde verdier for vekting og scoring (1-5). Denne malen ble brukt til medarbeidersamtaler mellom en leder og en ansatt. Resultat av vekting og scoring lederen har registrert er følgende:

Spørsmål 1: Score - 3 Vekt - 5

Spørsmål 2: Score - 1 Vekt - 1

Spørsmål 3: Score - 5 Vekt - 5

Spørsmål 4: Score - 2 Vekt - 4

Når man da går til Statistikk siden og velger å se på denne malen, ser samtale matrisen slik ut:

vekting_og_scoring_eksempel.png

Holder man musepekeren over den grønne prikken i nederste venstre hjørne, får man se at prosenten ligger på 25. De tre andre prikker skal også ligge på 25% og derfor har alle prikker samme størrelse. Sammen gir de en sum på 100. Jo flere vekting og scoring varianter blir registrert ved utfylling av malen, desto mindre er de prikkene i diagrammet og prosenten er lavere.

I vårt eksempel ble den samme malen brukt på en annen ansatt hvor følgende ble registrert for vekting og scoring:

Spørsmål 1: Score - 1 Vekt - 5

Spørsmål 2: Score - 5 Vekt - 1

Spørsmål 3: Score - 3 Vekt - 5

Spørsmål 4: Score - 4 Vekt - 4

 

I dette tilfelle kommer matrisen til å se slik ut:

vekting_og_scoring_eksempel_2.png

Her kan vi se feks. at den grønne prikken som ligger i nederste venstre hjørne er blitt mindre. Dette fordi det nå ligger flere resultater av vekting og scoring for denne malen.

Man kan filtrere å se på resultat av vekting og scoring på en mal ved å velge avdeling, år og mal.

matrix_innstillinger.png

I tillegg til dette har man mulighet til å laste ned samtale matrisen ved å trykke på knappen PDF utskrift.

pdf_utskrift.png

Her er et eksempel på samtale matrise i PDF-format. 

sasmtale_matrise_pdf.png

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.