Følg

Vurdering av alvorlighet

Hvis alt er registrert korrekt i registreringsfeltet, kommer man til neste steg i prosessen - alvorlighet. Her kan man også legge inn Tiltak direkte.

 1. Man må legge inn personen som skal være ansvarlig for gjennomføring av alvorlighetsvurdering

 2. Neste steg er å bestemme hva slags skade oppstod. Dette gjøres under Type skade der man må svare på flere spørsmål ved å velge Ja eller Nei. Dersom skaden var alvorlig eller flere kriterier nedenfor er oppfylt, skal hendelsen rapporteres til Arbeidstilsynet eller politiet.

OBS! Dette steget i prosessen er tilgjengelig kun for Ulykke med personskade, mens med HMS hendelser og Farlige forhold kommer man direkte til Beskrivelse av skadepotentialet.

3. Under avdelingen Type skade finner man seksjonen Beskrivelse av skadepotentialet. Dette bestemmer hvor alvorlig potensielle skaden eller HMS hendelsen kunne ha vært, hadde den skjedd under andre omstendigheter. Valgene inneholder skala helt fra skade uten fravær opp til dødsfall.

4. Under denne seksjonen kan man sette hake på om man skal ha Gransking eller vil man hoppe over dette steget. Det anbefales å bruke denne hvis skaden var alvorlig.

Det er superbruker som definerer om denne opsjonen skal være synlig og fra hvilket poengsum gransking vanligvis skal utføres.

5. Trykk knappen Fortsett.

6. I denne registreringsprosessen har man også mulighet til å registrere tiltak på saken. Her kan man legge inn alle informasjon på hva som ble gjort for å forbedre vilkårene og forhindre at skade skjer igjen. Tiltak opprettes ved å trykke på "Nytt tiltak" øverst på siden.

nytt_tiltak.png

Når man trykker på denne knappen, åpnes det et felt med krevende tiltaksinformasjon.

opprette_tiltak.png

OBS! I Innstillinger - Skadebase - Parameter har superbruker mulighet til å bestemme alvorlighet for opprettelse av obligatoriske tiltak. I slike tilfeller blir det ikke mulig for saksbehandler å fortsette med saken eller avslutte den uten å opprette tiltaket først.

Neste steg i prosessen er Gransking.

Dersom man ikke velger Gransking hopper man over direkte til Standard Sammendrag.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.