Følg

Arbeidsforhold - når ansatte jobber i flere avdelinger

Er det behov for at en ansatt skal jobbe flere steder og at ansattes stilling skal splittes opp i flere deler, bruker man Arbeidsforhold. Seksjonen hvor man definerer dette og legger til nye arbeidsforhold finnes i ansattkortet under alle profilfelter i fanen Profil.

1. Man trykker på knappen Legg til.

2. Det åpnes et nytt vindu hvor man fyller ut nødvendig informasjon som skal definere arbeidsforholdet som legges til. Felter som finnes i Arbeidsforhold er dynamiske. Det betyr at man kan aktivere og deaktivere dem etter behov. Dette gjør man under modulen Innstillinger. Noen felter administreres under fanen Feltadministrasjon og noen under fanen Oppfølging og underfanen Andre opsjoner.

arbeidsforhold_profil.png

3. Man må også tenke på ledernes tilgang og hvem som skal bli varslet i tillfellet at den ansatte blir f.eks. syk.
For å nærmere forklare dette, skal vi bruke eksempel på ansatt A. Hun jobber 60% i Resepsjon, 20% i Logistikk og 20% i Salg. I ansattprofilen hører hun hjemme i avdeling Resepsjon. Om ledere i Logistikk og Salg også skal ha tilgang på sin ansatt må det opprettes arbeidsforhold der. Dersom hun blir syk, skal varsling om oppfølging komme til alle tre ledere, men påfølgende oppfølginger skal kun komme til den som sist opprettet en samtale i tiltaket ved langtidsfravær.

Arbeidsforhold som master for profildata:

Det er også mulig å aktivere egen funksjonalitet rundt arbeidsforhold. Ved å aktivere dette blir hovedarbeidsforholdet master for profildata og hovedrapporten.
Obs! Funksjonaliteter bak arbeidsforhold som master for profildata aktiveres i databasen etter avtale.

1. Et arbeidsforhold blir da generert automatisk hver gang en ny ansatt er registrert.

2. Arbeidsforhold kan da også være master på ansattes status under "Er aktiv". For kunder som skal bruke arbeidsforhold aktivt, betyr det at forskjellene i arbeidsforhold gjenspeiles i profilen.
For eksempel, dersom en ansatt har ett hovedarbeidsforhold og det legges til dato i feltet "Ansatt til", blir denne ansatte automatisk satt som inaktiv i profilen når denne datoen kommer.

3. Kunder som bruker arbeidsforhold bør også aktivere hvilket arbeidsforhold som er hoved. Feltet "Hovedarbeidsforhold" aktiveres under modulen Innstillinger, fanen Oppfølging og underfanen Andre opsjoner. Det kan være kun ett hovedarbeidsforhold. Velger man å aktivere dette feltet, er det å huke av for det i vinduet hvor man lager nytt arbeidsforhold.

4. Summen på stillingsprosenten i alle aktive arbeidsforhold må ikke være mer enn 100% og delarbeidsforholdene oppdaterer ikke totalprosenten i hovedarbeidsforholdet automatisk.

Likevel kommer det opp advarsel om summen på stillingsprosent i alle aktive arbeidsforhold sammen blir over 100.

5. Hovedrapport henter statusen på ansatte ut i fra hovedarbeidsforholdet. Dersom det ikke finnes hovedarbeidsforhold, hentes informasjon fra et tilfeldig aktivt arbeidsforhold. Derfor bør man alltid aktivere et av de som hoved. Resten av dupliserte felter mellom ansattprofilen og hovedarbeidsforhold, bortsett fra Stillingsprosent, hentes fra arbeidsforhold. Dermed bør tilsvarende felter i profilen deaktiveres under Feltadministrasjon, slik at man ikke får doble felter i profilen.

Stillingsprosent er et av de feltene som Hovedrapporten henter fra profilen og ikke arbeidsforholdet. Det betyr det at selv om man jobber 60% i en avdeling (hovedarbeidsforhold) og 40% delt opp i to andre avdelinger, skal det stå 100% stilling i rapporten (dersom dette står i profilen) og resten av data som synkroniseres skal være i samsvar med hovedarbeidsforholdet.

Felter i arbeidsforhold har sin egen side for ardministrering.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.
Levert av Zendesk