Følg

Hjemsiden til modulen Medarbeidersamtaler

IMG_MEDARBS_Hjem.PNG

Ny samtale

Her planlegger du medarbeidersamtaler.

Tidslinje

Her får du informasjon om frist for gjennomføring av samtaler. Den hvite sirkelen indikerer dagen idag mens rød indikerer fristen på gjennomføring. Hver røde sirkel representerer en frist for når ulike typer samtaler skal være gjennomført, når dette er registrert i systemet. Dette er typisk når det skal avholdes flere samtaler i løpet av året. Dersom det kun skal gjennomføres én medarbeidersamtale og det ikke er satt noen frist, så vil fristen automatisk være utgangen av året, det vil si 31.12. Dato for frist for gjennomføring av samtale er knyttet til varsel og sendes til den som skal gjennomføre samtalen 30 dager før fristen utløper.

Statistikk - Medarbeidersamtaler

Her se statistikk for en periode, avdeling, ansattype, stillingsprosent og så videre. Du vil få en oppsummering som viser antall ansatte som har fullført-, planlagt- eller som mangler medarbeidersamtale. Denne informasjon er også presentert grafisk. 

Mine samtaler

Her ser du hvilke samtaler du har gjennomført med ansatte, og samtaler med ansatte for avdeling(er) du er leder for, men hvor du selv ikke gjennomførte samtalen. Videre kan du raskt finne hvilke samtaler hvor det ikke ble registrert en aktivitet.

Mine aktiviteter

Her får du oversikt over aktiviteter på en ansatt i en viss periode, og du kan utføre søk for kun å vise aktiviteter hvor du er ansvarlig for gjennomføringen. I fanen Under arbeid får du informasjon om aktiviteter som ikke er gjennomført, i fanen Overskredet frist ser du alle aktiviteter som ikke ble gjennomført innen den gitte tidsfristen og i fanen Avsluttet ser du aktiviteter som er gjennomført. Du kan avslutte aktiviteter og også åpne aktiviteter med status Avsluttet.

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.