Følg

Overføring av feriedager til neste ferieår

Ferie som ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til påfølgende år. For lovbestemt ferie (5 uker) er det lov å overføre 2 uker til neste år.

Overføring av feriedager må gjennomgås ved hvert årsskifte, slik at alle begynner nytt år med riktig antall feriedager.

Ferie-informasjon til de ansatte for det inneværende - og påfølgende året blir oppdatert tilsvarende. På året du overfører fra vil du se hvor mange dager som ble godkjent til overføring, mens du på det påfølgende ferieåret vil se antallet dager som ble overført.

 1. Hold musepekeren over menyikonet Oppfølging i hovedmenyen og klikk på Fravær/Ferie i undermenyen som vises.
 2. Du blir tatt en side som inneholder flere faner. Fraværsoversikt blir automatisk åpnet.
 3. Klikk på fanen Godkjenn. Siden Godkjenn overføring feriedager vises. Du filtrerer hvilke ansatte som skal listes opp ved å velge avdeling og hvilket år det skal overføres ferie fra.
  • Avdeling - du velger avdeling ved enten å begynne og taste inn navnet og klikke på avdelingen i listen som vises, eller ved å klikke på strukturikonet. Vinduet Velg avdeling åpnes. Klikk på en avdeling og klikk Ok for å bekrefte valget
  • Ferieåret - velg hvilket ferieår du vil vise
  • Inkluder ansatte som ikke har tatt ut ferie - hake av denne hvis du også ønsker å liste opp ansatte som ikke har tatt ut noe ferie i det valgte Ferieåret
 4. Klikk på Vis for å vise listen med ansatte.
  IMG_FRAVFERIE_Godkjenn_Overfore_2.PNG
 5. En liste med de ansatte i for det valgte året og avdelingen vises.
  • Overført fjoråret - viser antall feriedager som eventuelt ble overført fra foregående år
  • Modifisert - viser antall dager ferien er modifisert opp eller ned
  • Total tilgjengelige - viser det totale antall feriedager den ansatte hadde totalt (inkludert modifisering, tillegg som følge av alder og så videre)
  • Brukte dager - viser hvor mange dager ferie den ansatte tok ut
  • Gjenstående - viser antall feriedager den ansatte har til gode etter at brukte dager er trukket fra tilgjengelige dager
  • Overfør neste år - dette er antall dager som kan blir overført til neste år
  • Kommentar - her kan du legge inn informasjon om dagene som overføres til neste år
  • Godkjent dato - dette er datoen da overføringen ble bekreftet
  • Signatur - her ser du navnet på den som godkjente overføringen
 6. For å godkjenne overføringen kan du enten godkjenne hver ansatt ved å klikke Bekreft eller du kan velge å godkjenne flere ansatte samtidig ved å sette hake på de ansatte og så klikke Godkjenn.
 7. Ferie-informasjonen på den ansatte er oppdatert tilsvarende for ferieåret det ble overført fra og  ferieåret det ble overført til.

  I året det ble overført Fra ser du denne informasjonen
  IMG_Ansatt_Ferie_Overfort.PNG

  I året det ble overført Til ser du denne informasjonen
  IMG_Ansatt_Ferie_Innevaerende_Overfort.PNG

Print Friendly and PDF
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

0 Kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.